Ketvirtadienį pristatyta Kultūros ministerijos užsakymu sukurta Lietuvos gyventojų nelegalaus turinio vartojimo lygio nustatymo metodika ir pagal šią metodiką atlikto bandomojo tyrimo rezultatai.

Daugelis tyrimų – tiek nacionalinių, tiek europinių – patvirtina, kad Lietuvoje nelegalaus skaitmeninio turinio vartojimo situacija kol kas nėra patenkinama, tačiau iškyla palyginamumo ir situacijos kaitos stebėsenos problema. Neretai tokie tyrimai vienas nuo kito skiriasi apimtimi, užduodamų klausimų specifika, kitais metodologiniais aspektais. Kultūros ministerija inicijavo vieningos metodikos sukūrimą, įvertindama, kad nuolatinė situacijos stebėsena yra svarbi priemonė, galinti prisidėti prie efektyvaus nelegalaus turinio vartojimo problemos sprendimo.

„Pagal sukurtą metodiką bus galima atlikti periodinius tyrimus – planuojama kas dvejus metus –  ir stebėti Lietuvos gyventojų nelegalaus turinio (filmų, serialų, vaizdo įrašų, televizijos laidų, sporto transliacijų, muzikos kūrinių, e. knygų ir audioknygų, žurnalų, natų, vaizdo žaidimų, mokomojo turinio ir programinės įrangos) vartojimą, išsiaiškinti visuomenės požiūrį į skaitmeninį piratavimą, taip pat stebėti visuomenės nelegalaus turinio vartojimo įpročius ir nuostatų kaitą. Tokia stebėsena suteiks pagrindą įrodymais grįstai politikai šioje srityje, padės įvertinti tokios politikos efektyvumą, periodiškai koreguoti jos kryptis ir uždavinius“, – teigia kultūros viceministras Vygintas Gasparavičius.

Šiandieniniame pristatyme apžvelgta tarptautinių ir atskirų užsienio šalių bei ankstesnių Lietuvos nelegalaus turinio vartojimo tyrimų praktika, pateikta jų pagrindu sukurta ir Lietuvai pritaikyta nelegalaus turinio vartojimo stebėsenos metodika, įskaitant stebėsenai skirtą gyventojų apklausos klausimyną, jo pagrindu sudarytus stebėsenos rodiklius ir jų prognozavimo metodiką.

Klausimyną sudaro prasminiai klausimų blokai: legalaus ir nelegalaus turinio vartojimo įpročiai, tokio turinio pasirinkimo priežastys ir vartojimo būdai bei neigiamos jo vartojimo pasekmės, visuomenės žinios, įsitikinimai ir nuostatos nelegalaus turinio atžvilgiu, komunikacija socialinėje erdvėje ir šeimoje, taip pat pagalbiniai klausimai.

Pagal šią metodiką kas dvejus metus atliekant tyrimą, bus galima suskaičiuoti piratavimo indeksą. Šis indeksas – išvestinis rodiklis, apskaičiuotas iš dviejų grupių rodiklių: apibūdinančių nelegalaus turinio vartojimo įpročius ir nelegalaus turinio vartojimo priimtinumo bei pakantumo jam nuostatas. Tyrimo tikslinė grupė – 14–64 metų Lietuvos gyventojai, besinaudojantys internetu, papildomai išskiriant 14–29 m. amžiaus gyventojus.

Lietuvos gyventojų nelegalaus turinio vartojimo lygio nustatymo metodiką sukūrė ir bandomąjį tyrimą atliko bendrovės „KOG institutas“ ir  „Norstat LT“.

Išsamiau su pagrindiniais sukurtos metodikos aspektais galite susipažinti čia.

Unsplash.com nuotrauka

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: