Lietuvoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos nuo karo pradžios iki šiol suteikė pagalbą 38 tūkst. nuo karo siaubo pabėgusių ir mūsų šalyje prisiglaudusių ukrainiečių. Siekiant atliepti pagrindinius ukrainiečių vaikų, moterų, senolių poreikius, skirtos papildomos lėšos maitinimo kortelėms (3 mln. Eur) ir maisto paketams (585 tūkst. Eur).

Jau yra išdalinta daugiau kaip 25 tūkst. maisto kortelių, 31 090 humanitarinių paketų, 34 200 maisto paketų, emocinę ir psichosocialinę paramą per organizaciją „Gelbėkit vaikus“ gavo virš 2,7 tūkst. vaikų iš Ukrainos, kitą pagalbą gavo 1,6 tūkst. ukrainiečių vaikai, parama kūdikio kraiteliu ir kitomis priemonėmis suteikta 48 nėščioms moterims.

Vienkartinės maisto kortelės – 115 eurų vertės – skiriamos žmonėms, kurie į Lietuvą iš Ukrainos atvyko ir užsiregistravo Migracijos departamente ne anksčiau, kaip 2022 m. vasario 24 dieną. Asmuo, norintis gauti maisto kortelę, turi turėti Migracijos departamento išduotą ILTUS kodą ir užpildyti „Maisto banko“ ANKETĄ

Užpildžius anketą, Ukrainos karo pabėgėlis gaus pranešimą kur ir kada gali atsiimti kortelę maisto produktams įsigyti. Su šia kortele jis galės apsipirkti savo gyvenamosios vietos savivaldybėje veikiančio vieno iš prekybos tinklų parduotuvėse. Kortelės skiriamos kiekvienam asmeniui ir šeima gauna tiek kortelių, kiek asmenų užregistruoja sistemoje, kiekvienam asmeniui reikia pateikti ILTUS kodą, tad anketų reikia pildyti tiek, kiek kortelių pasiimama. Atsiimant kortelę, reikia turėti asmens dokumentą ir Migracijos departamente išduotą dokumentą su ILTUS kodu. Visos šeimos korteles gali atsiimti vienas šeimos atstovas, tačiau reikia turėti dokumentus, patvirtinančius teisę gauti korteles.

Į pagalbos Ukrainos pabėgėliams teikimą įsijungė daugiau nei 7800 savanorių, kurie dirba Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijoje, Lietuvos Carite, Maltos ordino pagalbos tarnyboje, organizacijoje „Gelbėkit vaikus“, Maisto banke. 

Higienos paketai į Lietuvą atvykstantiems ukrainiečiams dalinami registracijos centruose Alytuje, Marijampolėje, Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune  Šiauliuose ir Panevėžyje. Maisto daviniai dalinami registracijos centruose tik tiems žmonėms, kurie nakvoja registracijos centro patalpose. Ukrainiečiai, kurie neapsistojo registracijose centruose, gauna savanorių pagalbą registruojantis pagalbos gavimui ir gali higienos paketą bei maisto davinį atsiimti savivaldybių, kuriose apsigyveno, nevyriausybinių organizacijų centruose.

Siekiant užtikrinti Ukrainos žmonių, pabėgusių nuo karo, minimalius poreikius ir pragyvenimą Lietuvoje, savivaldybės gali teikti socialinę paramą karo pabėgėliams, pavyzdžiui, skirti vienkartinę, tikslinę, periodinę, sąlyginę pašalpą, nes susiklosčius sudėtingoms situacijoms, ji ukrainiečiams yra būtina. Tačiau tai priklauso nuo konkrečios savivaldybės finansinių galimybių.

Lietuvos savivaldybėse įsikūrusiems ukrainiečiams pagalbą teikia Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos, Lietuvos Carito, Maltos ordino pagalbos tarnybos, organizacijos „Gelbėkit vaikus“ mobiliosios komandos. Šių komandų savanoriai pagelbsti, jei reikia būtiniausių paslaugų ar daiktų, pagalbos ieškant darbo, surandant vaikams ugdymo įstaigas. Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ komandos padeda vaikams ir nėščiosioms.
 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: