Aplinkos apsaugos departamentas, būdamas pavojingų cheminių medžiagų tiekimo į rinką apribojimų laikymąsi kontroliuojanti institucija, dalyvauja Europos cheminių medžiagų agentūros koordinuojamame tatuiruočių ir permanentinio makiažo dažų tyrimų projekte. Po šio projekto paaiškės, ar Europos Sąjungos rinkoje esantys ir naudojami dažai saugūs naudoti, be to kiekviena šalis pagal savo teisinę bazę turės spręsti tolimesnius žingsnius.

Organizatoriai kiekvienai projekte dalyvaujančiai valstybei narei parinko skirtingus dažus. Kiekvienai šaliai atsitiktine tvarka parenkant dažus, ypač svarbus kriterijus buvo dažų prekės ženklas. Lietuvai buvo atrinktos juodos ir žalios spalvos dažai.

Ne vienerius metus departamentui bendradarbiaujant su Lietuvos muitine buvo atrinktos dvi daugiausiai tatuiruočių ir permanentinio makiažo dažų importuojančios įmonės Lietuvoje. Įmonėms sutikus bendradarbiauti iš jų buvo paimti dažų mėginiai. Tatuiruočių dažai išsiųsti atlikti tyrimams į Nyderlandų Karalystės laboratoriją.

„Mūsų, kaip institucijos, kuri reguliuoja pavojingų cheminių medžiagų tiekimą Lietuvos rinkoje, prioritetas yra įvertinti ir suprasti, kokie komponentai patenka į šalį, siekiant užtikrinti žmonių sveikatą ir kuo mažesnę taršą aplinkai. Matome, kad tai svarbu ir įmonėms, džiaugiamės geranorišku jų bendradarbiavimu“, – sako Taršos prevencijos ir cheminių medžiagų kontrolės skyriaus vyr. specialistė, paskirta Europos cheminių medžiagų agentūros projekto įgyvendinimo užtikrinimo (kontrolės) REF-12 koordinatore Lietuvoje, Julita Šiuipienė.

Kaip pasakoja aplinkosaugininkė, Europos Komisijos užsakymu atliktas tyrimas parodė, kad 70–80 proc. Europos rinkoje esančių tatuiruočių dažų gaminami ne Europos Sąjungos valstybėse. Šiuose dažuose pagal gamybos pobūdį gali būti sveikatai pavojingų priemaišų, kurios gali veikti žmogaus kūną neapibrėžtą laiką ir sukelti cheminį pavojų, infekcijas, alergines ir svetimkūnių reakcijas, skausmą ir kt.

Šio projekto tikslas – atlikti Europos Sąjungos rinkoje esančių ir naudojamų tatuiruočių ir permanentinio makiažo dažų kokybinius tyrimus dėl pirminių aromatinių angliavandenilių, pirminių aromatinių aminų, sunkiųjų metalų, lakiųjų organinių junginių, konservantų bei mikroorganizmų. Projekto rezultatus  planuojama skelbti 2024 m. liepos mėnesį.

Projektas vykdomas kartu su Aplinkos apsaugos agentūra, kuri yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) ir dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) nacionalinė pagalbos tarnyba Lietuvoje.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: