Rugpjūčio 11-osios vakarą iš įmonės „NAPC“ gaudyklių, dėl per didelio kritulių kiekio, išsiliejo naftos produktai. Tuomet teršalai pateko ir į Nerį, ir į miesto lietaus nuotekų tinklus. (Plačiau apie tai skaitykite ČIA ir ČIA.) 

UAB „NAPC“ administracija rugpjūčio 13 d. pateikė avarijos padarinių šalinimo priemonių planą ir pradėjo naftos produktų išsiurbimą iš Jonavos miesto paviršinių nuotekų tinklų, valymo įrenginių išvalymą.

Aplinkosaugininkai bei bendrovė „Jonavos vandenys“, kuriai priklauso lietaus nuotekų tinklai ir valymo įrenginiai Nr. 8 ties Nerimi, visą tą laiką kontroliavo, kaip „NAPC“  įgyvendina gautus įsipareigojimus atstatant nuotekų tinklų parametrus.

Šiandien, rugpjūčio 27-ąją, į vietą atvyko kontroliuojančių įstaigų atstovai, kad įvertintų, kokie darbai jau atlikti.

„NAPC buvo paruošusi veiksmų planą dėl padarinių likvidavimo. Šiandien dienai planas vis dar vykdomas, šiandien nuotekos paleistos nepilnai,  ne visos valymo įrenginių sklendės atidarytos, bet praleidimas jau spartesnis. Nors vizualiai naftos plėvelės nesimato, tačiau paleidžiant nuotekas kas pusvalandį paimti trys mėginiai, kurie bus tiriami ir parodys, ar yra tarša“, - teigia aplinkosaugininkas Kęstutis Celiešius pridurdamas, kad pačioje NAPC įmonėje taipogi yra atliekami detalūs tyrimai ir priimami sprendimai. Į NAPC pakviesti projektuotojai, kurie sprendžia įvykusio atvejo problemą, kad daugiau tokios avarijos nepasikartotų ir jų naftos produktai nebepapultų į nuotekų tinklus, valymo įrenginius bei Neries upę.

„Mūsų valymo įrengimai jau išvalyti, pats dalyvavau ir stebėjau valymo procesą. Bet kol kas nežinom, kiek teršalų yra likę nuotekų trasose. Tai matysis tik tuomet, kai išbėgs visas vanduo. Valymo įrenginių sklendes atidarinėjam palaipsniui, kad valymo įrengimai galėtų išvalyti naftos produktus. “ , - UAB „Jonavos vandenys“ direktoriaus pavaduotojas Ričardas Laboga bei patikina, kad „Jonavos vandenys“ ir toliau atliks kontrolinius veiksmus. Nuolatos bus imami vandens mėginiai, tikrinami visis šuliniai, bus stebima, ar yra likę naftos produktų.

Valymo įrenginiuose stovintys davikliai informuoja, kada valymo įrenginiai yra užsipildę naftos produktais ar smėliu. Tuomet valymo įrenginiai yra valomi. Davikliai suveikia apytiksliai kartą per metus. Nuo pernai metų, šiais metais, iki aptariamo įvykio, valymo įrenginiai jau buvo valyti vieną kartą, tačiau po incidento NAPC valymo įrenginius vėl prireikė išvalyti.  

Pagal paimtus ir atliktus upės Neries vandens mėginius, bus tiriama, kiek teršalų pateko į upės vandenį. Gavus tyrimų duomenis bus skaičiuojama gamtai padaryta žala, kurią UAB „NAPC“ privalės atlyginti. Tačiau šiai dienai įmonei NAPC dar nėra pritaikytos poveikio priemonės.

 

 

Taip pat skaitykite: