Pirmą kartą Lietuvos istorijoje trys vienos lyties asmenų poros kreipiasi į teismą, siekdamos apginti savo teisę kurti šeimą ir registruoti santuoką Lietuvoje. Tolerantiško Jaunimo Asociacijos,  inicijavusios  šias strategines bylas, teigimu, jomis siekiama išspręsti  pagrindines kliūtis šių porų santykių pripažinimo ir reglamentavimo srityje.

“Bankrutavus politikai, kai politikų duoti pažadai neįgyvendinami, piliečiai priversti savo teises ginti teismuose”, – teigė Tolerantiško Jaunimo Asociacijos pirmininkas, teisininkas Artūras Rudomanskis.

Pasak bylas vedančio advokato Aivaro Žilvinsko, bylomis reikalaujama tos pačios lyties asmenų civilinės partnerystės įregistravimo, užsienyje sudarytos santuokos įtraukimo į civilinės metrikacijos apskaitą Lietuvoje, taip pat siekiama įtvirtinti precedentą, kad vienos lyties asmenų poros santuoką Lietuvoje galėtų sudaryti ir registruoti teismine tvarka.

“Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, o šeimos pagrindas – meilė, kuriai nesvarbu lytis. Demokratinėje valstybėje teisė mylėti ir kurti šeimą turi būti užtikrinta kiekvienam žmogui. ilgą laiką buvo klaidingai aiškinama, neva Lietuvos Konstitucija draudžia vienos lyties asmenų santuokas, tačiau tai tėra mitas, kurį bandysime paneigti teisme. Juo labiau, kad daugiau nei pusė ES valstybių jau įteisino vienos lyties asmenų santuokas. Teismo prašoma pripažinti, kad vienos lyties pareiškėjų poros yra šeimos ir įpareigoti civilinės metrikacijos skyrių užregistruoti vienu atveju  civilinę partnerystę, kitu atveju - santuoką”, – sako Aivaras Žilvinskas.

Anot advokato, valstybė, atsisakydama pripažinti ir registruoti tos pačios lyties asmenų šeimas, pažeidžia tarptautinius įsipareigojimus, kuriuos ką tik priminė Europos Žmogaus Teisių Teismas, konstatuodamas pažeidimą byloje Fedotova prieš Rusiją. Tačiau ir be tarptautinių organizacijų paraginimų reikėtų nepamiršti, kad Lietuvos Konstitucijoje taip pat įtvirtinta visų asmenų lygybė prieš įstatymą ir visų asmenų teisė kurti šeimą.

Martynas Norbutas, vienas iš pareiškėjų byloje dėl santuokos registravimo, teigia, kad pergalė teismuose pagaliau leistų tos pačios lyties šeimoms užtikrinti teisinį saugumą.

“Pirmiausia santuoka suteiktų LGBTQ+ šeimoms lygiavertę apsaugą ir leistų žmonėms būti ramesniems dėl savo mylimųjų, jei jiems kas nors nutiktų. Ne mažiau svarbu - jog tai būdas išreikšti savo jausmus ir parodyti įsipareigojimą partneriui ar partnerei”, – teigia M. Norbutas.

Prie šios iniciatyvos solidariai prisijungė Nacionalinės LGBT teisių organizacija LGL organizacija ir jos atstovė projekto “JUSET EU: LGBTI piliečių lygiateisiškumas per strateginį bylinėjimąsi” ekspertė Monika Antanaitytė mato prasmę imtis visų įmanomų priemonių apginti piliečių teises.

“Strateginis bylinėjimasis yra svarbus, kartais net vienintelis įrankis asmenims, kurių žmogaus teisės ir teisėti lūkesčiai lieka už politinių prioritetų ribų.  Dėl to mes palaikydami šią iniciatyvą prisidedame intelektualiai ir visokeriopu palaikymu, tiek pačių asmenų, tiek atstovų, dalindamiesi savo ir mūsų tarptautinių partnerių žiniomis ir patirtimi siekiant asmenų lygiateisiškumo”. – teigia M. Antanaitytė.

Prie šių strateginių bylų inicijavimo prisidėjo ir ją finansiškai remia Tolerantiško jaunimo asociacija ir jos veiklą palaikantys fiziniai asmenys.  Organizacija tikisi, kad šios bylos paskatins visuomenės ir politikų sąmoningumą, ir padės pasiekti tai, ko nesugeba ištesėti politikai.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: