Jonavos rajone pernai atliktas jaunimo problematikos tyrimas atskleidė svarbiausias šių dienų jaunuolių problemas, parodė, kaip keitėsi jaunų žmonių įpročiai ir požiūris į santykius su šeima, studijas ir mokslą, laisvalaikį ir užimtumą, draugų tinklą, gyvenimo sąlygas, skelbia Jonavos rajono savivaldybė. 

Tyrimo metu 2021 m. buvo atlikta jaunimo apklausa respondentams pateikiant 85 klausimų anketą. Iš viso apklaustas 301 jaunuolis nuo 14-os iki 29-erių metų.

Ką sužinojome?

Beveik absoliuti dauguma jaunuolių pasakė, kad mokosi saugioje aplinkoje, dauguma moksleivių neturi lankomumo problemos.

Būsima profesija mokiniai domisi vidutiniškai (50 proc.). Dauguma apklaustų jaunuolių (75 proc.) dar neturi savo verslo, o panaši dauguma dirbančių jaunuolių yra samdomi darbuotojai.

Tyrimo metu paaiškėjo, kad 41 proc. dirbančių jaunuolių ketina keisti darbo vietą, o 36 proc. apklaustųjų svarsto galimybę išvykti dirbti į užsienį.

Pagrindinės tokių sprendimų priežastys: noras gauti didesnį atlyginimą ir karjeros perspektyvos.

Tyrimo autoriai taip pat išsiaiškino, kad dauguma Jonavos rajono jaunų žmonių (85 proc.) yra patenkinti savo laisvalaikiu. Labiausiai patenkinti yra tie jaunuoliai, kurių manymu jie turi daug galimybių laisvalaikį praleisti įdomiai bei pakankamai lėšų pasirinkti norimą laisvalaikio leidimo formą.

Apklaustųjų politinio-pilietinio aktyvumo lygis žemas (54 proc.) arba vidutinis (40 proc.). Vos 1 proc. apklaustųjų nurodė, kad jų aplinka pasižymi aukštu politinio-pilietinio aktyvumo lygiu (2010 m. duomenimis tokių buvo 18 proc.). Tik 5 proc. visų respondentų nurodė esantys NVO nariais.

Žalingi įpročiai ir lytiniai santykiai

Alkoholio vartojimas yra dažniausiai pasitaikantis žalingas įprotis Jonavos jaunuolių tarpe, tačiau vartojančių alkoholį mažėja: 47 proc. apklaustųjų per pastaruosius 6 mėnesius yra bent kartą arba kelis ir daugiau kartų vartoję alkoholį. 2010 m. duomenimis, tokių jaunuolių buvo daugiau – 70 proc.

17 proc. tyrimo dalyvių teigė, kad yra bandę narkotikus kartą ar kelis kartus, arba vartoja pastoviai. 2010 m. tokių buvo 23 proc.

61 proc. jaunuolių nebandė ir nenorėtų pabandyti narkotikų, o beveik du trečdaliai (56 proc.) apklaustųjų niekada nerūkė.

9 proc. apklaustųjų nurodė jau metę rūkyti. Rūkymo įpročių turi 28 proc. apklaustųjų (2010 m. duomenimis 33 proc.).

34 proc. jaunuolių internetu naudojasi 5 valandas ir ilgiau (2010 m. duomenimis, tokių buvo tik 8 proc.). Visai nesportuoja 27 proc. apklaustųjų.

Lytinis jaunuolių išprusimas yra vidutiniškas: 52 proc. respondentų nurodė retai arba išvis nenaudojantys apsaugos priemonių (2010 m. duomenimis, tokių buvo 23 proc.). Vidutinis pirmų lytinių santykių amžius – 17 metų.

„Labai svarbu, kad šio tyrimo duomenis galime lyginti tarpusavyje su anksčiau atliktais tyrimais ir daryti konkrečias išvadas bei priimti sprendimus kaip užtikrinti, kad savivaldybėje jaunimo politika vystytųsi tolygiai.

Tyrimo duomenys bus naudojami rengiant trumpalaikius ir ilgalaikius savivaldybės planavimo dokumentus, kryptingai planuojant priemones jaunimo problemoms spręsti, priimant sprendimus, užtikrinančius darnią jaunimo politikos plėtrą Jonavos rajono savivaldybėje“, - sako rajono mero pavaduotoja Birutė Gailienė.

Jonavos rajono jaunimo problematikos tyrimą atliko VšĮ „Darnaus vystymo projektai“. Tyrimo autoriai savivaldybei pateikė ir šūsnį rekomendacijų, kaip spręsti išryškėjusias jaunimo problemas.

Jonavos rajono savivaldybės inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: