UAB „Jonavos šilumos tinklai“  pagrindinė veikla yra  šilumos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas, aprūpinant vartotojus centralizuotai tiekiama šiluma, karštu vandeniu, tiekiamos šilumos energijos kokybės užtikrinimas pagal galiojančius norminius dokumentus ir jo tiekimo nepertraukiamumas, energetikos įrenginių plėtimas ir modernizacija, saugus jų eksploatavimas.


Į savo komandą kviečiame prisijungti ŠALTKALVĮ, -Ę !
Darbo pobūdis:
⦁    Šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų, įrenginių priežiūra, remontas, keitimas;
⦁    Nuolatinė šilumos punktų darbo parametrų kontrolė;
⦁    Avarinių darbų vykdymas, pasyvusis budėjimas namie pagal sudarytą grafiką;
⦁    Šildymo sistemų paruošimo šildymo sezonui darbų vykdymas;
⦁    Smulkūs santechnikos, statybiniai darbai.
Ko iš Jūsų tikimės?
⦁    Turite ne žemesnį nei vidurinį ar spec. vidurinį,  ar jam prilygintą išsilavinimą; 
⦁    Išmanote santechnikos, šilumos ūkio priežiūros darbus;
⦁    Turite galiojantį vairuotojo pažymėjimą (B kategorija);
⦁    Panašaus darbo patirtis energetikos įmonėje būtų privalumas.
Kartu su galimybe savirealizacijai profesinėje veikloje Bendrovė siūlo:
⦁    Draugišką darbo atmosferą bei profesionalius kolegas;
⦁    Visas darbui reikalingas priemones;
⦁    Tobulėjimo ir kvalifikacijos kėlimo galimybes.

Mėnesinis atlyginimas: nuo 700 Eur iki 1080 Eur prieš mokesčius. Prie darbo užmokesčio mokama papildoma atlygio dalis pagal Bendrovėje taikomą Darbo apmokėjimo sistemą.  Darbo užmokestis priklauso nuo turimos darbo patirties, žinių ir kompetencijos. 

Darbo vieta: Jonava


Mielai atsakysime į iškilusius klausimus. Kontaktai pasiteirauti: 8 618 81608, administracija@jonavosst.lt.


Dėkojame visiems susidomėjusiems. Informuosime tik atrinktus kandidatus.
Atsiliepdami į karjeros skelbimą ir pateikdami savo CV, Jūs patikite UAB „Jonavos šilumos tinklai“ savo asmens duomenis. Išsamią informaciją apie mūsų vykdomą kandidatų asmens duomenų tvarkymą, apie tai, kokius kandidatų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt., galite susipažinti https://www.jonavosst.lt/administracine-informacija/karjera.

Taip pat skaitykite: