Dėl bazinės šilumos kainos perskaičiavimo UAB „Jonavos šilumos tinklai“ kreipėsi į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (toliau – VERT) daugiau nei prieš metus. Dėl VERT pateikiamų duomenų ir dokumentų apimties, perskaičiavimo procesas užtruko. 2020 m. rugpjūčio 13 d. posėdyje Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nagrinėjo Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 19 d. sprendimu nustatytas UAB „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamąsias antriesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Savo nutarime VERT konstatavo šilumos kainų nustatymo neatitikimus Šilumos kainų nustatymo metodikos reikalavimams ir, vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymu, įpareigojo savivaldybės tarybą per 30 kalendorinių dienų nustatyti pakoreguotas šilumos kainos dedamąsias. Kadangi dėl esamos epidemiologinės situacijos šalyje, savivaldybės tarybos posėdis rugsėjo mėn. nebuvo šaukiamas, 2020 m. rugsėjo 25 d. VERT vienašališkai nustatė UAB „Jonavos šilumos tinklai" šilumos kainų dedamąsias antriesiems bazinės kainos galiojimo metams. Vienašališkai nustatytos kainų dedamosios įsigalios nuo 2020 m. spalio 1 d. ir galios iki dienos, kai kainų dedamąsias nustatys Jonavos rajono savivaldybės taryba.

Kaip numato šilumos sektoriui galiojanti tvarka, šilumos kainos perskaičiavimas vykdomas kasmet, o galutinė šilumos kaina vartotojams skaičiuojama kiekvieną mėnesį ir svyruoja priklausomai nuo kuro technologijai kainų.

Jonaviečiai jau keli metai džiaugiasi patraukliomis centralizuotai tiekiamos šilumos kainomis. Dėl įvykdytų investicijų į šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumo didinimą, bendrovės vartotojams tiekiamos šilumos kaina stabiliai įsitvirtino mažiausių šilumos kainų Lietuvoje dešimtuke.

2018 m. /2019 m. šildymo sezono šilumos kaina svyravo 5,05 – 5,12 ct už kWh intervale, 2019 m. /2020 m. nuo 4,55 ct/kWh (spalio mėn.) iki 4,78 ct/ kWh (2020 m. sausio mėn.).

Po šio perskaičiavimo ateinančio šildymo sezono metu galutinė šilumos kaina vartotojams padidės dėl papildomos kainos dedamosios, kuri susidarė dėl ankstesniais laikotarpiais UAB „Jonavos šilumos tinklai“ pirkto kuro kainų ir faktiškai į šilumos kainą įskaitytų kuro kainų skirtumo. Šis skirtumas įvertinamas šilumos kainų (kainų dedamųjų) nustatymo ir jų perskaičiavimo metu.

Preliminariais skaičiavimais ateinančio 2020 m./ 2021 m. šildymo sezono šilumos kaina, esant dabartinėms kuro kainoms, svyruotų apie 4,69 ct už kilovatvalandę. Palyginus su vidutine 2019 m. šildymo sezono pradžios kaina, kilovatvalandės kaina didės 0,09 ct/kWh (+2,0 proc.).

 

UAB „Jonavos šilumos tinklai“ informacija

Taip pat skaitykite: