Visi eksploatuojami gręžiniai buvo išdezinfekuoti ir buvo manoma, kad šito pakaks ir indikatoriniai rodikliai neviršys normų. Deja, buvo pastebėta, kad  dezinfekavimo efektas yra gana trumpalaikis (2-3 savaitės). UAB „Jonavos vandenys“ konsultuojančio specialisto tyrimų rezultatai rodo, kad galima indikatorinio rodiklio didėjimo priežastis – vandens lygio stygius gręžiniuose. Galimos vandens stygiaus priežastys – keletą metų iš eilės nepakankamas kritulių kiekis, sniego nebuvimas žiemos metu ir pan., praneša bendrovė "Jonavos vandenys". 

Priimti sprendimai

Įmonės technologai priėmė sprendimą kiek galima dažniau rotuoti eksploatuojamus gręžinius paros bėgyje bei toliau vykdyti dezinfekavimo darbus.

Užkonservuoto gręžinio eksploatacijai pasiruošta: įleistas siurblys, nutiesta elektros tiekimo linija, nutiesta nauja vandentiekio vamzdyno atšaka. Artimiausiomis dienomis gręžinys bus pradėtas naudoti.

Priimti sprendimai leido dezinfekcinio skysčio (natrio hipochlorito) kiekį, kuris užtikrintų saugų vandens tiekimą, sumažinti iki minimumo.

Tolimesni bendrovės veiksmai

Teks pasitelkti į pagalbą hidrogeologus. Reikės įvertinti visų vandenvietėje  esančių gręžinių charakteristikas. Jos, matomai, nebus tokios, kurios buvo tik išgręžus gręžinį. Hidrogeologai turėtų pateikti rekomendacijas, kuriuos gręžinius naikinti, o kuriuos galima eksploatuoti ir kokiais režimais juos eksploatuoti.

Lygiagrečiai vykdomi darbai vandens gerinimo įrenginiuose

Intensyviai plaunami filtrai bei vykdomi dezinfekavimo darbai ir toliau mažomis dozėmis įterpiant natrio hiprochlorito tirpalą į vandens gerinimo technologinį procesą.

SVARBU:

Šios savaitės įvykiai rodo, kad galimas vandens pablogėjimas ne dėl dezinfekavimo darbų, o dėl tinklo avarijos. Taip atsitiko su Vilniaus g. 29 namu. Trūkus vandentiekio įvadui stipriai pablogėjo vandens kokybė. Paėmus mėginį tapo aišku, kad tai - tinklo avarija, o ne dezinfekavimo pasekmė. Suremontavus tinklą vandens kokybės rodikliai ženkliai pagerėjo.

Stipriai pablogėjus vandens kokybei (atsiradus stipriai spalvai ) prašome informuoti mus tel.:8-349-52904, el. paštu: administracija@jonavosvandenys.lt.  

Naujausius vandens tyrimų rezultatus rasite ČIA. 

UAB „Jonavos vandenys“ inf.

 

Taip pat skaitykite: