Konkurencijos taryba nustatė, kad „Oda LT“ ir šešios jos gaminamas odos priežiūros priemones platinančios įmonės susitarė vartotojams nepardavinėti „Odos LT“ produkcijos mažesnėmis nei gamintojos nurodytomis kainomis. Už konkurenciją ribojantį susitarimą bendrovėms „Oda LT“, „Garbanė“, „GSS Baltic“, „Permanent Makeup of Baltics“ bei mažosioms bendrijoms „Efektas“ ir Elektroninė parduotuvė iš viso skirta 217 280 Eur baudų. Apie Konkurencijos įstatymo pažeidimą pranešusi „Korola“ nuo baudos atleista.

Tyrimo metu Konkurencijos tarybos ekspertai nustatė, kad tam tikrose „Odos LT“ su platintojais sudarytose bendradarbiavimo sutartyse buvo įtvirtintas platintojų įsipareigojimas nepardavinėti vartotojams „Odos LT“ produkcijos mažesnėmis nei gamintojos nurodytomis kainomis ir netaikyti nuolaidų. Tokį susitarimą taip pat patvirtino vidinė kosmetikos priemonių gamintojos darbuotojų elektroninė komunikacija ir susirašinėjimas su platintojų atstovais.

„Oda LT“ darbuotojai ne tik siuntė platintojams kainoraščius su mažmeninėmis kainomis, kurių šie turėtų laikytis, bet ir vykdė pardavimo kainų stebėseną bei siekė užtikrinti, jog odos priežiūros priemones platinančios įmonės laikytųsi nustatytų kainų ir savarankiškai netaikytų nuolaidų bei akcijų „Odos LT“ produkcijai (kalba netaisyta): „<...> Pagal bendradarbiavimo susitarimą ODA kosmetologai ir kiti ODA produkcijos platintojai negali savarankiškai mažinti pardavimo kainos. Maloniai prašome netaikyti ODA produkcijai papildomų nuolaidų. <...> Pastaruoju metu Jūsų pardavimo strategija prieštarauja mūsų bendradarbiavimo susitarimų. Dar karta prašome netaikyti ODA produkcijai papildomų nuolaidų ir panaikinti nuolaidos kodą mūsų produktams“.

„<...> Vos tik gavus Jūsų laišką ištaisėme kampaniją, tad prie Odos produktų nuolaida neberodoma. Apgailestauju už nesusipratimą“, – atsakė vienas iš platintojų.

Kosmetikos priemones platinančių įmonių atstovai ir patys stebėdavo, ar konkurentai savo el. parduotuvėse bei kitose platinimo vietose laikosi sutartų kainų, ir informuodavo „Odos LT“ darbuotojus, kurie el. laiškais įspėdavo susitarimo nesilaikančius platintojus apie įsipareigojimą savarankiškai nemažinti galutinių kainų vartotojams. Tokių el. laiškų platintojams siuntimą „Odos LT“ atstovai grindė verslo strategija: „<...> Pas mus bendra strategija, kad kosmetologai negali mažesnėmis kainomis pardavinėti mūsų produkcijos kaip turguje“.

„Oda LT“ ėmėsi ir kitų priemonių tokiam susitarimui palaikyti: platintojams, taikantiems nuolaidas „Odos LT“ produkcijai, nustatė mažiau palankias bendradarbiavimo sąlygas, siekė nutraukti bendradarbiavimo sutartis su tais, kurie nenuosekliai laikėsi gamintojos nustatytų kainų, konsultavosi su teisininkais, kaip apriboti platintojų galimybes nukrypti nuo nurodomų kainų. Konkurencijos tarybos duomenimis, kosmetikos produkcija, pažymėta prekės ženklu ODA, gamintojos nustatytomis kainomis prekiauta el. parduotuvėse: klipshop.lt, topbeauty.lt, garbane.lt, efektas.com, inbeauty.lt ir elvaistine.lt, taip pat – Ilgalaikio grožio klinikoje.

„Susitarimo dalyviai, siekdami išlaikyti vienodas „Odos LT“ produkcijos kainas, turėjo aiškų tikslą – neleisti šių prekių platintojams nustatyti kainodarą savarankiškai, kad jie tarpusavyje nekonkuruotų ir nesiūlytų vartotojams mažesnių kainų bei nuolaidų“, – sakė Konkurencijos tarybos pirmininkė Jolanta Ivanauskienė.

Europos Komisija, tirdama analogiškus pažeidimus, yra pabrėžusi, kad perpardavimo kainų palaikymas reiškia drastišką kišimąsi į konkurenciją, kuris laikytinas labai sunkiu konkurencijos taisyklių pažeidimu.

Atsižvelgdama į ūkio subjektų pajamas, pažeidimo pavojingumą ir trukmę, Konkurencijos taryba pažeidėjams skyrė atitinkamo dydžio baudas: „Odai LT“ – 163 020, „GSS Baltic“ – 19 990, „Garbanei“ – 14 500, Elektroninei parduotuvei – 11 550, „Permanent Makeup of Baltics“ – 6 440, „Efektui“ – 1 780 Eur.

„Korola“ nuo baudos buvo atleista, nes pirmoji pranešė Konkurencijos tarybai apie susitarimą ir pateikė įrodymus. Pagal Atleidimo nuo baudų programą konkurenciją ribojančio susitarimo dalyvis gali išvengti

gresiančių finansinių sankcijų, jeigu pirmas praneša apie pažeidimą Konkurencijos tarybai, bendradarbiauja su institucija ir jai pateikia visą turimą informaciją.

Nutarimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos.

Konkurencijos tarybos info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: