Kaip skelbia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą atkuriamąją priemonę nualintiems plaukams „Olaplex Hair Perfector No. 3“, 250 ml, partijos Nr. OC1209-20086B131, brūkšninis kodas 896364002664.

 

Trumpas produkto aprašymas:

atkuriamoji priemonė nualintiems plaukams „Olaplex Hair Perfector No. 3“, 250 ml, rinkai tiekiami minkštoje balto plastiko pakuotėje su viršutiniame kampe įtaisytu atidaromu kamšteliu. Ant pakuočių abiejų pusių gamintojas pateikė ženklinimo informaciją užsienio kalbomis, ant nugarinės pakuotės dalies užklijuota ženklinimo etiketė lietuvių kalba, kurioje nurodyta paskirtis, ypatumai, naudojimo ir laikymo sąlygos, partijos numerio ir galiojimo termino buvimo vieta, gamintojo kilmės šalis.

 

Atkuriamoji priemonė nualintiems plaukams „Olaplex Hair Perfector No. 3“, 250 ml, partijos Nr. OC1209-20086B131, brūkšninis kodas 896364002664, yra pavojinga, t. y. neatitinka 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių ir 2021 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (ES) 2021/1902, kuriuo dėl tam tikrų kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų naudojimo kosmetikos gaminiuose iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II, III ir V priedai, reikalavimų. Pakuotės ženklinime pateiktame ingredientų sąraše nurodyta draudžiama cheminė medžiaga butylphenyl methylpropional (cheminis pavadinimas – 2-(4-tert-butilbenzil)propionaldehyde (Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II priedo eil. Nr. 1666). Butylphenyl methylpropional yra toksiškas reprodukcijai (neigiamai susijęs su vaisingumu ir vaisiaus vystymusi), gali sukelti alerginę odos reakciją ir dirginimą.

 

Atkuriamoji priemonė nualintiems plaukams „Olaplex Hair Perfector No. 3“, 250 ml, partijos Nr. OC1209-20086B131, brūkšninis kodas 896364002664, naudojama pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: cheminis pavojus.   

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2022-08-01 sprendimu Nr. 1V-365 uždraudė UAB „Pigu“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą gaminį, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.

VVTAT inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: