Kasmet tenkinant darbuotojų trūkumo iššūkį darbo rinkoje Lietuva leidžia darbdaviams įsivežti darbo jėgos iš trečiųjų šalių supaprastinta tvarka, nustatant kvotą palengvintam užsieniečių įdarbinimui. Užimtumo tarnybos siūlymui, kuri atsižvelgė į kvotos dalies panaudojimą atskiruose sektoriuose 2022 metais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pritarė.

Jau patvirtinta užsieniečių, kurie atvyksta į Lietuvą dirbti pagal profesiją, kuri įtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, kvota 2023 metams.

Kitiems metams iš viso nustatyta 35 950 kvota trūkstamų profesijų trečiųjų šalių piliečiams. Didžioji jos dalis – 60,1 proc. tenka paslaugų sektoriui, tai yra 5600 kvotos vienetų didesnė nei buvo šiemet. Toks pasiūlymas pateiktas atsižvelgiant į tai, kad šiemet pagal 11 paslaugų sektoriuje esančių trūkstamų profesijų įdarbinta 18000 užsieniečių, iš jų krovinių vežėjų – 17405.

Vidutinis užimtųjų transporto ir saugojimo sektoriuje skaičius per šių metų pirmuosius tris ketvirčius siekė 103,3 tūkst. ir tai yra 2,9 tūkst. daugiau nei vidutiniškai per pirmuosius tris praėjusių metų ketvirčius ir 0,7 tūkst. daugiau nei vidutiniškai per 2020 m. tris ketvirčius.

Pramonės sektoriuje ateinantiems metams nustatyta 4750 darbuotojų kvota –  50 proc. mažesnė nei buvo šiemet. Statybų sektoriuje kvota palikta, kokia buvo šiemet – 9100 kvotos vienetų. Žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje kvota sumažinta 50 proc. ir nustatyta 500 kvotos vienetų.

„Darbdaviai, kuriems nepavyksta reikiamo darbuotojo surasti Lietuvoje ar ES valstybėse, turi teisę įdarbinti užsieniečius iš trečiųjų šalių. Greičiau ir paprasčiau įdarbinti trūkstamų profesijų užsieniečius šalyje padeda kiekvienais metais Užimtumo tarnybos tvirtinamas trūkstamų profesijų sąrašas, kuriam taikoma kvota, nustatoma įvertinus situaciją darbo rinkoje, jos pokyčius, kvotos išnaudojimą ekonominėse veiklose, bei darbo sutarčių, sudarytų su užsieniečiais skaičių“, – teigė Užimtumo tarnybos trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo koordinatorė Ernesta Varnaitė.

Išnaudojus kvotą, trūkstamas profesijas turinčius užsieniečius darbdaviai gali ir toliau įdarbinti, tik tokiu atveju taikoma bendra teisės aktuose nustatyta tvarka. Jie turi kreiptis į Užimtumo tarnybą, kad gautų dokumentą, leidžiantį užsieniečiui dirbti Lietuvoje – leidimą dirbti arba sprendimą dėl darbo atitikties.

Trūkstamų profesijų sąrašą rasite čia.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: