Darbo skelbimų kovą padaugėjo 44,1 proc. Užimtumo tarnyboje įregistruota 17,5 tūkst. laisvų darbo vietų. Darbo pasiūlymų skaičius augo visose savivaldybėse, išskyrus Skuodo, Rietavo ir Zarasų rajonus. Tokie yra pagrindiniai pirmojo pavasario mėnesio darbo rinkos rodikliai.

Darbuotojų intensyviai ieškoma ir sezoniniams darbams. Žemės ūkyje laisvų darbo vietų įregistruota daugiau nei tris kartus nei vasarį. Apgyvendinimo ir maitinimo sektoriuje jų skaičius augo 1,6 karto. Statybų sektoriuje darbo pasiūlymų buvo 35 proc. daugiau. Nepaisant suaktyvėjusios sezoninių darbų paklausos, palyginti su praeitais metais, laisvų darbo vietų registruojama mažiau.

Vidutinis siūlomas bruto darbo užmokestis kovą įregistruotose darbo pasiūlymuose – 1264 Eur/mėn. Didžiausias vidutinis darbo užmokestis ieškant darbuotojų kovą siūlytas programinės įrangos kūrėjams (4,2 tūkst.), duomenų bazių projektuotojams (3,3 tūkst.).

„Darbo rinka išlieka atspari ir aktyvi nepaisant ekonomikos augimo lėtėjimo bei dėl geopolitinių priežasčių išliekant neapibrėžtumui: užimtųjų skaičius – auga, o darbo ieškančių asmenų – mažėja“, – teigė Užimtumo tarnybos Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemblytė.

Dirbančiųjų skaičius šalyje kovą didėjo 5,5 tūkst. (0,4 proc.). Situacija atskiruose sektoriuose išliko nevienoda – darbuotojų daugėjo transporto ir saugojimo (+1211), žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo (+516), švietimo (+499), apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklose (+473), o  mažėjo – apdirbamosios gamybos (-1066), viešojo valdymo ir gynybos (-91), nekilnojamojo turto operacijų (-38), vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo (-34) veiklose.

Kovą augo užimtumas – daugiau darbo ieškančių žmonių įsidarbino arba pradėjo savarankišką veiklą su verslo liudijimu. Padedant Užimtumo tarnybai įdarbinta 18,8 tūkst. asmenų. Net 33,4 proc. augo neterminuotai įsidarbinusių skaičius. Tuo tarpu terminuotai pradėjusių dirbti  21,7 proc. sumažėjo, nes vasarį terminuotas įdarbinimas buvo išaugęs dėl vykusių savivaldos rinkimų. Daugiausiai klientų įsidarbino įmonėse, vykdančiose didmeninės ir mažmeninės prekybos veiklą – 2,6 tūkst. Taip pat  8,1 tūkst. asmenų pradėjo veiklą pagal verslo liudijimą – 28,1 proc. daugiau nei vasarį.

Aktyvesnę darbo rinką rodo ir mažėjantys registruoto nedarbo rodikliai. Balandžio 1 d. šalyje registruota 157,9 tūkst. bedarbio statusą turinčių asmenų – 1,2 proc. mažiau nei prieš mėnesį. Jie sudarė 9 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų – 0,1 proc. punkto mažiau nei vasarį. 

Darbo neturinčių asmenų 10,4 tūkst. mažiau, ir registruotas nedarbas mažesnis 0,7 proc. punktais nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Teigiami pokyčiai stebimi didžiojoje dalyje šalies savivaldybių: registruoto nedarbo rodikliai kovą mažėjo 42 iš 60 šalies savivaldybių, 10 – išliko nepakitę, 8 – augo.

Pasak J. Zemblytės, visgi pastebimi ir tam tikri darbo rinkos lėtėjimo ženklai: „Darbuotojų paieškos mažėjimas galėtų būti ženklas, kad darbdaviai atideda plėtros planus“. 

Nors kovą augo darbuotojų paklausa, pirmąjį  metų ketvirtį Užimtumo tarnyboje įregistruotų laisvų darbo vietų skaičius – 40 proc. mažesnis, palyginti  su 2022 m. pirmuoju ketvirčiu. Apdirbamosios gamybos sektorius patiria sunkumus, nes dirbančiųjų skaičius kas mėnesį mažėja (nuo metų pradžios – 3 tūkst. darbuotojų mažiau).

Užimtumo tarnyba kovą gavo 10 pranešimų apie numatomus grupės darbuotojų atleidimus ir įspėtus 400 darbuotojų. Septyni pranešimai gauti iš pramonės sektoriaus, du – iš paslaugų, vienas – iš statybos. Pranešimų apie grupės darbuotojų atleidimų skaičius – toks pats kaip ir 2022 m. kovą.

Užimtumo tarnybos inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: