Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, kartu su valstybės ir savivaldybių įstaigomis atrinkdamas karjeros valstybės tarnautojus bei įstaigų vadovus, daug dėmesio skiria ne tik skaidriam, sklandžiam ir kokybiškam konkursų organizavimui, bet ir stebėjimui, kaip sekasi konkursus laimėjusiems tarnautojams dirbti. 2021 m. buvo atliktos dvi centralizuotai organizuotuose konkursuose ir atrankose atrinktų ir į pareigas priimtų valstybės tarnautojų tiesioginių vadovų apklausos. Šių apklausų rezultatai parodė, kad daugiau kaip 86 proc. tiesioginių vadovų džiaugiasi konkursų keliu įdarbintais tarnautojais, t. y. įvertino jų darbą 7 ar daugiau balų pagal dešimtbalę vertinimo skalę.

Tiesioginiai vadovai, kurie teigiamai (7–10 balų) įvertino naujai priimtų valstybės tarnautojų darbą, labiausiai pabrėžė jų iniciatyvumą, motyvaciją, imlumą naujovėms, atsakingumą, puikius bendradarbiavimo įgūdžius ir greitai bei laiku atliekamus pavestus darbus.

79 proc. apklausoje dalyvavusių tiesioginių vadovų patys dalyvavo konkursų komisijų, atrinkusių vertinamus tarnautojus, darbe.

2020 m. palankiai naujai priimtų tarnautojų darbą įvertino 87 proc. apklausoje dalyvavusių vadovų, 2019 m. – 83 proc.

Valstybės tarnybos departamentas periodiškai atlieka centralizuotai organizuotuose konkursuose atrinktų valstybės tarnautojų tiesioginių vadovų apklausą. Ja siekiama įvertinti, kaip Valstybės tarnybos departamento centralizuotai organizuotuose konkursuose ir atrankose atrinktų valstybės tarnautojų, kurie buvo priimti į pareigas ir jas ėjo ne mažiau nei 3 mėnesius, darbą vertina jų tiesioginiai vadovai.

 
Valstybės tarnybos departamento inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: