Gyventojų įsitraukimas tvarkant buityje susidarančias atliekas auga, bet turėtų būti didesnis, taigi būtina didesnė gyventojų motyvacija rūšiuoti atliekas. Komunalinių atliekų surinkimui ir apdorojimui skirta infrastruktūra nėra pajėgi užtikrinti, kad būtų pasiekti šių atliekų tvarkymui keliami tikslai. Tokius rezultatus rodo Valstybės kontrolės atliktas auditas „Komunalinių atliekų tvarkymas“.

Lietuvoje 2021 m. gyventojų buityje susidarė 1,345 mln. t komunalinių atliekų, iš kurių apie 54 proc. sudaro nerūšiuotos ar po rūšiavimo likusios mišrios komunalinės atliekos. Dėl perdirbimui netinkamų medžiagų panaudojimo gaminiams ir pakuotėms, netinkamo susidariusių atliekų tvarkymo ir gyventojams netinkamai jas rūšiuojant, 680 tūkst. t (50,52 proc.) buvo sudeginta energijai gauti arba pašalinta sąvartynuose.

„Jeigu visi Lietuvos gyventojai tinkamai rūšiuotų jų namuose susidariusias atliekas, perdirbimui tinkamų atliekų šalinimas sąvartynuose gerokai sumažėtų. Deja, auditas rodo, kad gyventojams tai daryti trūksta motyvacijos. Be to, toliau turėtų būti plėtojama atskiram (pvz., tekstilės, maisto ir virtuvės) atliekų surinkimui skirta infrastruktūra“, – sako Mindaugas Šalčius, Veiklos audito 3-iojo departamento vadovas.

Kaip rodo auditas, gyventojų, rūšiuojančių komunalines atliekas, dalis padidėjo nuo 40 (2016 m.) iki 60 proc. (2021 m.). Prie didesnės paskatos rūšiuoti prisidėtų tai, jei visose savivaldybėse įmokos už komunalinių atliekų tvarkymą būtų nustatomos atsižvelgiant į faktinį atliekų kiekį.

Siekiant, kad sąvartynuose šalinamų atliekų kiekis mažėtų ir juose būtų šalinamos tik kitaip panaudoti netinkamos atliekos, surenkant ir apdorojant susidariusias komunalines atliekas, būtina užtikrinti biologiškai skaidžių atliekų ir kitų antrinių žaliavų atskyrimą. Tam reikalinga maisto ir virtuvės atliekų, antrinių žaliavų surinkimui skirta infrastruktūra bei efektyvūs mišrių komunalinių atliekų apdorojimo įrenginiai. Vidutiniškai tik 2,86 proc. iš mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginiuose apdorotų mišrių komunalinių atliekų 2021 m. buvo paruošta perdirbimui.

Savivaldybių teikiama informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas yra neišsami. Komunalinių atliekų tvarkymo proceso priežiūra ir kontrolė yra nepakankama, kadangi nėra įvertinamas šių atliekų tvarkymą vykdančių subjektų pateiktų duomenų teisingumas.

Įgyvendinus suplanuotas priemones, iki 2025 m. paruoštų pakartotinai naudoti ir perdirbtų komunalinių atliekų dalis turėtų siekti 55 proc. (2021 m. ši dalis siekė 44,33 proc.).

Iliustracija pranešimui spaudai Valstybės kontrolė: atliekų šalinimą sąvartynuose leistų sumažinti kruopštesnis rūšiavimas ir efektyvesnė infrastruktūra

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: