Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą dėl suteiktos leistinos naudoti galios didinimo, kilusį tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), įpareigojo įmonę išduoti vartotojui naujas prijungimo sąlygas ir perskaičiuoti prijungimo įmoką.

Vartotojas VERT nurodė, kad pateikė paraišką dėl galios didinimo jo objekte. ESO pareikalavo apmokėti ne tik už padidintą leistiną naudoti galią ir atstumą nuo atramos iki sklypo ribos, bet ir už atkarpą, kuri yra apie 0,5 km nutolusi nuo vartotojo sklypo. Vartotojas nesutiko su ESO numatytu poreikiu rekonstruoti elektros tinklo daugiau nei jam reikia.

ESO VERT pateikė paaiškinimą, kad įvertinusi elektros tinklo parametrus ir atliktus skaičiavimus, nustatė, kad prijungus didesnę, nei yra dabar, leistinąją naudoti galią, kokybiškas elektros energijos tiekimas pagal standarto nustatytus tinklo parametrus nebus išlaikomas, linijoje paskutiniam prijungtam vartotojui tiekimas gali pablogėti, todėl  būtina atlikti elektros tinklų plėtrą. ESO taip pat nurodė, kad numatyti techniniai sprendiniai yra optimaliausi nagrinėjamu atveju.

Įvertinusi ginčo aplinkybes ir turimą informaciją, VERT konstatavo, kad ESO tinkamai vykdė pareigas dėl saugaus, patikimo elektros energijos persiuntimo vartotojams tiekimo. VERT taip pat konstatavo, kad vartotojas savo lėšomis turi prisidėti prie elektros tinklo rekonstrukcijos, tačiau tik ta dalimi, kuria, padidinus leistiną naudoti galią nuo 5 kW iki 18 kW, oro linijos atramoje, padidėtų skaičiuojamosios galios ir įtampos nuostoliai. Todėl prijungimo įmoka turi būti skaičiuojama padidėjusiai skaičiuojamosios galios ir įtampos nuostolių daliai, tuo metu kitą oro linijos dalį ESO turi rekonstruoti savo lėšomis užtikrindama, kad skaičiuojamosios galios ir įtampos nuostoliai būtų ne didesni kaip 10 %.

Kadangi ESO išduotose prijungimo sąlygose numatydama techninius sprendinius ir apskaičiuodama paslaugos įmoką neužtikrino, kad vartotojui būtų priskirta apmokėti tik ta faktinių darbų sąnaudų dalis, kuri sąlygota suteiktos naudoti galios didinimo objekte, VERT sprendimu vartotojui išduotos prijungimo sąlygos ir pagal jas apskaičiuota prijungimo įmoka laikytinos nepagrįstomis.​

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.

VERT inf.  

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: