Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė UAB „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos bazinę kainą 3 metų reguliavimo periodui. 2022 m. birželio mėnesio projekcinė šilumos bazinė kaina sudaro 9,03 ct/kWh be PVM, t. y. 0,87 ct/kWh be PVM daugiau nei dabar galiojanti.

UAB „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos, ct/kWh be PVM

JOnavos pav.png

VERT bendrovei apskaičiavo 9,62 mln. Eur būtinųjų metinių sąnaudų, įskaitant investicijų grąžą.

​Taip pat VERT įvertino ankstesniais laikotarpiais dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti neatitikties 7,664 tūkst. Eur papildomai gautų pajamų sumą, 23,112 tūkst. Eur nesusigrąžintų mokestinių įsipareigojimų sąnaudų sumą, 8,129 tūkst. Eur nepadengtų sąnaudų, susijusių su Covid-19 pandemijos valdymu, sumą, taip pat dėl šilumos kainoje įskaitytos papildomos investicijų grąžos papildomai gautų 9,069 tūkst. Eur pajamų sumą. Šias papildomai gautas pajamas ir nesusigrąžintas sąnaudas Jonavos rajono savivaldybės taryba turi įvertinti nustatydama šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams.

Numatoma, kad UAB „Jonavos šilumos tinklai“ per metus į šilumos perdavimo tinklą patieks 128,22 tūkst. MWh šilumos. Šilumos bazinės kainos kuro struktūroje didžiąją dalį sudaro medienos kilmės biokuras (81,0 proc.),  likusi dalis – gamtinės dujos (16,2 proc.), medienos granulės (2,1 proc.) ir suskystintos dujos (0,7 proc.).

VERT nustatyta UAB „Jonavos šilumos tinklai“ nauja bazinė šilumos kaina bus pradėta taikyti Jonavos rajono savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

VERT taip pat nustatė UAB „Jonavos šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamąsias: projekcinė 2022 m. birželio mėn. karšto vandens kaina daugiabučių namų vartotojams yra 6,15 Eur/m3, t. y. 0,07 Eur/m3  mažesnė nei galiojanti kaina.

VERT inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: