Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos pakeitimus.

Siekiant paprastesnės prijungimo paslaugų kainodaros keičiama prijungimo pagal VERT nustatomus prijungimo įkainius apskaičiavimo koncepcija.

Nustatant prijungimo įkainius numatomos trys naujos vartotojų grupės:

  1. I grupė – vartotojai iki 500 kW ir 100 m,
  2. II grupė – iki 500 kW ir 100-400 m,
  3. III grupė – iki 500 kW ir 400-1000 m.

Vartotojai, kurių leistinoji galia yra didesnė nei 500 kW arba mažesnė nei 500 kW ir atstumas nuo įvadinės elektros apskaitos spintos (elektros tinklų nuosavybės ribos) iki artimiausios 0,4/(6)10kV transformatorinės didesnis nei 1 000 m, prijungimo paslaugas apmoka pagal sąmatą ir solidariai prisideda prie elektros infrastruktūros plėtros.

Pakeitimais taip pat patikslinamos nuostatos dėl prijungimo išlaidų detalizavimo bei prijungimo įmokos pokyčių, kai ji yra perskaičiuojama. Taip pat patikslinta nuostata dėl įmokos perskaičiavimo ir projektavimo sąnaudų padengimo – numatyta, kad, perskaičiavus įmoką dėl operatoriaus kaltės ir vartotojui nenutraukus sutarties, vartotojas nedengia padidėjusios įmokos dalies virš 10 proc. Nutraukus sutartį, kai įmoka perskaičiuojama ir padidėja daugiau nei 10 proc.  – vartotojas nedengia projektavimo sąnaudų. Šios nuostatos taikomos, kai projektavimo darbus atlieka operatorius.

Išsamiai susipažinti su VERT 2024-02-08 posėdžio medžiaga galite ČIA

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: