Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai teikia AB „Achema“ pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo projektą. Pastabos ir pasiūlymai priimami iki 2024 m. liepos 26 d.

Projekto tikslas  reglamentuoti pasinaudojimo AB „Achema“ tinklais tvarką ir sąlygas.

Esminiai sprendimai:

  • nustatyta tinklų naudotojų prijungiamų įrenginių (elektrinių bei energijos kaupimo įrenginių) prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų tvarka ir sąlygos;
  • numatyta elektros energijos priėmimo, persiuntimo ir perskirstymo tvarka;
  • apibrėžti leistinos generuoti galios apribojimai, įskaitant elektros energijos persiuntimo nutraukimo viršijus leistiną generuoti galią tvarką, elektros tinklų pralaidumų rezervavimo tvarką, elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus ir elektros tinklų naudotojų teises ir pareigas, jų tarpusavio santykius, kiek tai yra susiję su šių asmenų prieigos prie skirstomųjų tinklų užtikrinimu.

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.

• Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti el. paštu info@vert.lt bei info@achema.com arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą, o neturint tokios galimybės - paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".

VERT inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: