Aplinkos ministerija ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) pasirašė susitarimą dėl patvirtintų natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapių pagrįstumo įvertinimo.

Įgyvendinant šį susitarimą bus vertinami parengtų natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapių duomenys ir atliekama nepriklausoma žemės savininkų Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai pateiktų prašymų koreguoti minėtus žemėlapius peržiūra.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos ekspertai pateiks išvadas dėl žemėlapiuose nustatytų pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų teritorijų ribų koregavimo galimybių, o šių išvadų pagrindu Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba koreguos žemėlapius.

„Apie žemės sklype nustatytas natūralių pievų ir ganyklų ar pelkių ir šaltinynų teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, individualiais laiškais informuota daugiau kaip 99 tūkstančiai privačios žemės valdytojų. Tačiau žemės savininkai aktyviai kelia klausimus dėl šių sprendimų pagrįstumo“, –papildomo vertinimo būtinybę pabrėžia aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba taip pat teiks žemės valdytojams, kurių žemėje taikomos natūralių pievų ar pelkių specialiosios žemės naudojimo sąlygos (SŽNS), konsultacijas apie galimybę gauti paramą pagal ES Bendrosios žemės ūkio politikos priemones. Taip siekiama stiprinti ūkininkų ir kitų kaimo gyventojų gebėjimą pasinaudoti ES struktūrinių fondų subsidijomis ir suteikti žinių, kaip vykdant remiamą ūkinę veiklą gerinti gamtinės aplinkos sąlygas.

„Nepriklausomas vertinimas ir konsultavimas padės spręsti konfliktines situacijas su žemės savininkais dėl jų valdomoje ar naudojamoje žemėje nustatytų natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo“, – pasirašyto susitarimo svarbą komentavo Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vadovas Saulius Cironka.

Įgyvendinant Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą parengti ir patvirtinti natūralių pievų ir ganyklų bei pelkių ir šaltinynų žemėlapius pavesta Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai (VSTT). Praėjusių metų rugsėjo mėnesį buvo pradėtas šių žemėlapių, nustatančių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo teritorijas, tvirtinimo procesas.

„Bendradarbiavimas su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų natūralių pievų, ganyklų, pelkių ir šaltinių yra svarbus siekiant užtikrinti šių teritorijų racionalią apsaugą. LŽŪKT specialistai padės sustiprinti VSTT žmogiškuosius išteklius, kurie atliks patikrinimus vietovėse, kuomet gautas prašymas tikslinti SŽNS žemėlapį. Nuvykus į vietą vadovaujantis SŽNS žemėlapių rengimo tvarkos aprašu bus tikrinama situacija vietovėje, surašomas patikrinimo aktas, kuriuo vadovaujantis VSTT priims sprendimą dėl žemėlapio keitimo“, – bendradarbiavimo esmę patvirtino VSTT vadovė Agnė Jasinavičiūtė.

Aplinkos ministerijos informacija

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: