Bendros įžvalgos dėl reagavimo į smurtą artimoje aplinkoje algoritmo, padės parengti veiksmingą ir praktikoje veikiantį įrankį. Kuriant savotišką smurtą gaudantį voratinklį, Jonavos r. susivienijo policijos, socialinių įstaigų, vaiko teisių atstovai.

Šiame rajone, kaip viename iš bandomųjų, įgyvendinamas Europos Komisijos finansuojamas projektas BRIDGE: vietos bendruomenių stiprinimas efektyviai kovai su smurtu lyties pagrindu artimoje aplinkoje.

Dr. Margarita Jankauskaitė, projekto ekspertė akcentavo, kad bene svarbiausias tikslas ir yra užtikrinti efektyvesnį koordinuotą įvairių institucijų darbą pritaikant naujus reagavimo į smurtą ir jo prevencijos algoritmus. „Ruošiantis susitikimui, atlikti interviu su įvairių institucijų atstovais ir parengta preliminari koordinuoto atsako į smurtą schema, kurią svarbu patikslinti ir papildyti specialistų įžvalgomis.“

Dėl reagavimo algoritmo aktyviai diskutuota. Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) Jonavos r. specialistė Monika Marcinauskaitė atkreipė dėmesį, kad pranešimų apie galimus smurtinius vaiko teisių pažeidimus vis dar sulaukiama neretai: vaikai tampa smurto liudininkais, ar net nukenčia. „Pirmiausia siekiame užtikrinti vaikui saugią aplinką su vienu iš tėvų ar kitu įstatyminiu atstovu“, - kalbėjo specialistė.

Smurto tema vertinta holistiškai – per skirtingas sritis ir patirtis. Susitikimas orientuotas į algoritmo kūrimą, bendraujant ir bendradarbiaujant kylančių nesklandumų įvardijimui. Susitelkta į pagalbą šeimai, naudojant skirtingų įstaigų kompleksines priemones, šviečiant visuomenę, siekiant užtikrinti saugią aplinką.

Projekto ekspertė pristatė JAV patirtį. Paminėta, kad JAV specialistai skirsto smurtą artimoje aplinkoje į atsitiktinį, planuotą, sisteminį. Pabrėžta, kad moterys nuteisiamos ilgesniam laikui kalėti, nei vyrai, nes yra traktuojama, kad jos, kęsdamos smurtą, pasąmoningai planuoja smurtauti prieš smurtaujantį partnerį. 

 Ramunė Liubinaitė

Viešųjų ryšių ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Kauno apskrityje

Taip pat skaitykite: