Skelbiamas viešasis konkursas parduoti iš AB „Jonavos grūdai“ 2011 m. derliaus II klasės maistinių grūdų – 6736,760 t. kviečių. 

Kviečių kokybės rodikliai atitinka LST1524:2019 II klasei teikiamus reikiamus „Kviečiai. Supirkimo ir tiekimo reikalavimai“ 4.11 papunktyje nurodytus kokybės reikalavimus. 

Parduodamų kviečių kaina AB „Jonavos grūdai“ sandėlyje yra ne mažesnė kaip 160 Eur už toną (neįskaitant PVM). Didžiausias parduodamas kviečių kiekis – 6736,760 tūkst. t., mažiausias 100 t.

Norintys dalyvauti konkurse turi iki rugsėjo 24 d.  10 val. pateikti: juridinis asmuo – vadovo parašu ir antspaudu patvirtintą paraišką, kurioje būtų nurodytas pageidaujamas pirkti kviečių kiekis bei įsipareigojimas apmokėti iš anksto, taip pat įmonės įregistravimo pažymėjimo kopiją; fizinis asmuo – fizinio asmens parašu patvirtintą paraišką, kurioje būtų nurodytas pageidaujamas pirkti kviečių kiekis bei įsipareigojimas apmokėti iš anksto. 

Paraiškos konkursui antspauduotame voke su užrašu „Kviečių pirkimo konkursui“, pateikiamos iki nurodytos datos ir valandos ministerijos Bendrųjų reikalų skyriui (205 kab.) arba siunčiamos registruotu paštu: Žemės ūkio ministerija, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Paštu siunčiami paraišką gavimo data nustatoma pagal pašto spaudą, o gavimo valanda įrašoma ministerijos  registravimo spaude. Kitoje voko pusėje nurodomas paraišką pateikusio juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefono nr. ir el. paštas. Jei paraiška pateikiama pavėluotai, neatplėštas vokas grąžinamas jį pateikusiam konkurso dalyviui. 

Vokai bus atplėšiami rugsėjo 24 d. 10 val. 15 min. (537 salėje). Konkurso laimėtojai bus nustatomi pagal pasiūlytą aukščiausią, bet ne mažesnę už nurodytą skelbime kainą. Keliems pirkėjams pasiūlius vienodą kainą, konkurso laimėtojai bus nustatomi pagal didžiausią perkamą kiekį, o esant vienodam perkamam kiekiui, paraiškos bus tenkinamos proporcingai. Vokų atplėšimo procedūroje gali dalyvauti paraiškas pateikusių juridinių ir fizinių asmenų atstovai. 

Apmokėjimas išankstinis. Pirkėjas nupirktus grūdus iš jų saugojimo vietos atsiima savo lėšomis.

Informacija teikiama tel. (8 5) 239 8457.

Taip pat skaitykite: