Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau - VMVT) primena, kad gyvūnus globojantiems asmenims (gyvūnų globėjams) privalu viešai teikti informaciją apie laikomus gyvūnus ir kiekvienais metais iki vasario 1 d. viešai skelbti metų veiklos ataskaitą.

Pasibaigus kalendoriniams metams, bet ne vėliau kaip iki vasario 1 d., gyvūnų globėjas interneto svetainėje turi paskelbti praėjusių kalendorinių metų ataskaitą apie gyvūnų kaitą, kurioje gyvūnų duomenis nurodo pagal jų rūšis nuo metų ar veiklos pradžios. Ataskaitoje apie gyvūnų kaitą nurodomas gyvūnų skaičius, per ataskaitinį laikotarpį:

* laikytų

* priimtų

* nugaišintų (nugaišusių)

* perduotų kitiems gyvūnų savininkams

* grąžintų gyvūnų savininkams.

VMVT, atsižvelgdama į visuomenės susirūpinimą gyvūnų globėjų skelbiamos informacijos turiniu ir apimtimi, parengė ir gyvūnų globėjams rekomenduoja naudoti šią ataskaitos formą: nuoroda, kurioje patalpintas pavyzdys.

Iki nustatyto informacijos teikimo termino liko ne taip jau ir daug laiko, tad to dar nepadariusius VMVT ragina nedelsti.

Taip pat primename, kad gyvūnų globėjai, užtikrindami Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus, turi ne vėliau kaip per 3 dienas informuoti savivaldybės administraciją ar policiją ir paskelbti savo interneto svetainėje ar kitose visuomenės informavimo priemonėse apie surastus, priklydusius ar pristatytus gyvūnus, nurodant duomenis apie jų ženklinimą, išskyrus atvejus, kai surasto, priklydusio ar pristatyto gyvūno savininkas nustatomas (surandamas) anksčiau nei per 3 dienas. Tai labai svarbu, nes, tokia informacija gali padėti šeimininkams surasti pabėgusius augintinius. Viešas informacijos skelbimas apie laikomus gyvūnus taip pat gali padėti tiems, kas ieško naujo augintinio – naujo draugo.

VMVT info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: