Jonavos rajono VO Barupės benruomenės centras, pagal Jonavos rajono savivaldybės administracijos „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 1.1.4 papunktyje nurodytos priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, vykdo projektą „Žvakių laboratorija“. Projektui valstybės biudžeto lėšų skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projekto tikslas - įkurti „Žvakių laboratoriją“,  skatinant VO Barupės bendruomenės narių verslumą, prisidėti prie socialinės ir ekonominės Kuigalių kaimo plėtros. Pirmas žingsnis vykdant projektą - organizuota išvyka į Klaipėdos rajono amatų centrą.

Rugpjūčio paskutinį šeštadienį, 20 Kuigalių kaimo gyventojų kartu su projekto partneriais iš VO ,,Juškonių bendruomenės centro“ bei Naujasodžio kaimo gyventojais ankstyvą rytą išvyko į Klaipėdos rajono Vieviržėnų miestelį, kuriame ir įsikūręs Klaipėdos rajono amatų centras.

Atvykus pasitiko centro vadovė Valė Narkauskaitė – Krauleidienė, ilgus metus vadovavusi ir Vieviržėnų miestelio bendruomenei. Išklausę amatų centro atsiradimo istoriją, keliautojai buvo padalinti į dvi grupes: vieni vyko į pažintinę Vieviržėnų miestelio ekskursiją, kitų laukė edukaciją – lėlių gamyba (deja, dėl objektyvių priežasčių žvakių negaminome).

Edukacinis užsiėmimas labai patiko, tačiau labiausiai sužavėjo Vieviržėnų miestelio erdvės, kurias, įgyvendindami įvairius projektus, įkūrė Vieviržėnų bendruomenė.

Po edukacijos ir ekskursijos buvome pakviesti pasivaišinti kastiniu su karštomis bulvėmis,  lašinukais, kumpiu ir dešromis, pagamintais pagal senuosius receptus. Atsigaivinome amatų centro  darbuotojų ruošta vaistažolių arbata.

Palinkėję centro darbuotojams didžiausios sėkmės darbuose, vykome į Švencelę, Dreverną. Drevernoje keliautojų laukė pasiplaukiojimas Kuršių mariomis.

Tiek plaukiojant, tiek keliaujant namo bendruomenės nariai dalijosi įspūdžiais ir naujai gimstančiomis idėjomis, kurias galima būtų įgyvendinti savo bendruomenėse.

D.Vilkelienė, VO Barupės bendruomenės centro tarybos pirmininko pavaduotoja

 

 

Taip pat skaitykite: