Sveikesnės ir saugesnės visuomenės kūrimą, kurioje kiekvienam žmogui siekiama padėti išvengti alkoholio, tabako ir narkotikų daromos žalos, sudaryti galimybes rūpintis savo, šeimos ar bendruomenės narių sveikata, socialine ir ekonomine gerove numato Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento parengtas Nacionalinės darbotvarkės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės, vartojimo prevencijos ir žalos mažinimo klausimais iki 2035 metų projektas, kuriam pritarė Vyriausybė. Dokumentas toliau bus svarstomas Seime.

Nacionalinė darbotvarkė apima lygiaverčiai svarbias ir viena kitą papildančias sritis: prevenciją; gydymą, reabilitaciją bei socialinę integraciją; alkoholio, tabako ir su juo susijusių gaminių pasiūlos mažinimą; narkotikų pasiūlos mažinimą; žalos mažinimo klausimus.

Šio svarbaus ilgalaikio strateginio dokumento įgyvendinimas suformuos tolimesnį 14 metų pagrindą psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės politikai.

Įgyvendinus Darbotvarkę, laukiami šie teigiami pokyčiai: sumažėjęs suvartojamojo alkoholio kiekis, tenkantis 15 m. ir vyresniems gyventojams, daugiau nei du kartus sumažėjusi rūkiusiųjų per paskutinį mėnesį 15–64 m. gyventojų dalis, išlaikytas dvigubai mažesnis nei ES šalyse narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimas tarp 15–64 m. gyventojų, išaugęs pagalbos (gydymo, psichosocialinės reabilitacijos) prieinamumas, pakaitinio gydymo paslaugų prieinamumas, mažėjantis mirtingumas dėl su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis susijusių priežasčių.

Nacionalinės darbotvarkės projekto rengime dalyvavo daugelis valstybinių institucijų, nevyriausybinės organizacijos, dirbančios psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės srityje, akademinė bendruomenė. Jos prioritetai ir veiklos kryptys suformuluotos po konsultacijų su visuomene (vykdant viešąją konsultaciją), diskusijų ekspertinėse darbo grupėse.

Detaliau su Darbotvarkės projektu galite susipažinti čia.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: