Vasara gali ne tik džiuginti savo malonumais, bet ir sudaryti pavojingų situacijų. Labai pavojingos vasaros audros ir perkūnija. Žaibai – elektros išlydis tarp debesų ir žemės. Elektra į žemę nuteka drėgniausiomis oro vietomis, kuriose yra daugiausia laidžių elektrai dalelyčių. Elektros keliu į žemę gali būti drėgni drabužiai, iš kamino rūkstantys dūmai, metaliniai strypai, aukšti bei drėgni pastatai bei medžiai. Trenkdamas žaibas gali sukelti gaisrą, didelis elektros išlydis gali nutrenkti žmones ir gyvūnus. Kad apsisaugotumėte nuo žaibų ir jų sukeliamų neigiamų pasekmių, ant pastatų įsirenkite žaibolaidžius, o jeigu jie jau yra, patikrinkite, ar tvarkingi ir ar gerai įžeminti. 

* Žaibuojant ir griaudžiant geriausia būti namuose, uždaryti langus, duris, dūmtraukių sklendes, ventiliacines angas, kad nebūtų skersvėjų, galinčių pritraukti kamuolinį žaibą. Būtina išjungti visus elektros prietaisus ir antenas. 

* Per perkūniją pavojinga liestis prie metalinių konstrukcijų, vamzdžių, būti arti elektros laidų, antenų, langų, durų, namo lauko sienų, aukštų medžių. 

* Žaibuojant galima saugotis ir automobiliuose, tik būtina įtraukti antenas, užsidaryti langus ir nesiliesti prie metalinių konstrukcijų. 

* Siaučiant audrai ir griaudžiant griaustiniui negalima slėptis po aukštais medžiais, stovėti prie stulpų ar pastatų sienų, būti šalia žaibolaidžių, metalinių bokštų ar aukštų kaminų, reikia vengti aukštesnių atvirų vietų. Geriausia slėptis krūmuose arba atsitūpti nuokalnėje, suėmus rankomis kelius. 

* Žaibuojant labai pavojinga būti šalia vandens telkinių. Jei perkūnija užklupo maudantis, žvejojant, besiirstant valtimi ar plaukiojant kitokia vandens transporto priemone, nedelsdami skubėkite į krantą. 

* Griaudžiant nebėgiokite, nevažiuokite motociklu ar dviračiu, nelaikykite rankose metalinių daiktų. 

*  Jei pamatėte kamuolinį žaibą, elkitės ramiai, nejudėkite ir prie jo nesiartinkite. Nebandykite jo paliesti kokiu daiktu, nes gali įvykti sprogimas. Taip pat nebandykite nuo kamuolinio žaibo bėgti, nes oro srovė gali jį pritraukti prie jūsų.

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos inf. 

Taip pat skaitykite: