Žeimių sen., Normainėlių kaime UAB „Pauliukai biomethane“ ketina statyti pažangią biodujų gamyklą, visai šalia Pauliukų žemės ūkio bendrovės. Kelių hektarų plote bus statomi biodujų gamybos įrenginiai: biodujų gamybos, žaliavų saugojimo, pagaminto biometano saugojimo ir pagalbinių statinių zonos. Naujoje gamykloje bus įrengiami bioreaktoriai, dujų valymo įrenginiai, biometano saugojimo rezervuarai, katilinė, transformatorinė bei kt. Biodujos bus gaminamos iš gyvūnų mėšlo ir augalinės kilmės bioskaidžių produktų anaerobinio apdorojimo fermentatoriuose. Biodujos bus valomos iki gamtinių dujų lygio, kurios vėliau bus saugojamos ir transportuojamos. 

Kaip reikalauja teisės aktai, ruošiantis šios gamyklos statyboms, buvo atlikti poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai tyrimai, Žeimių bendruomenė buvo kviečiama susipažinti su išvadomis bei pateikti savo pasiūlymus ar pastabas. O balandžio 9-ąją gamyklos statytojų UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ atstovai pakvietė Žeimių seniūnijos gyventojus į viešą pristatymą. 

Gyventojai sužinoję, kad biodujų gamyklai reikalinga žaliava - mėšlas, srutos, biomasė - sunkiasvoriais automobiliais iš visos Lietuvos bus gabenama ne šalutiniais keliais, o tiesiai per Žeimių miestelio centrą, liko nepatenkinti.

Centrinė Žeimių miestelio gatvė tankiai apstatyta namais, čia pat yra mokykla, darželis, bažnyčia,  intensyvus pėsčiųjų ir lengvųjų automobilių judėjimas, ir jei per dieną po 80 kartų čia važiuos sunkvežimiai su žaliava, didės ne tik tarša, triukšmas ar smarvė, bet ir bus gadinamas kelias, kils kitos rizikos. Žmonės baiminasi, kad biodujų gamyklos kaiminystė gali neigiamai paveikti Žeimių gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę. 

Nors gamyklos statytojai pabrėžia projekto naudą – biodujų gamyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių prisideda prie aplinkosaugos ir mažina priklausomybę nuo iškastinio kuro – gyventojai susirinkimo metu kėlė pagrįstus klausimus ir reiškė nerimą dėl galimų neigiamų pasekmių, ypač ilgalaikėje perspektyvoje. 

Gamyklos statytojų vertintojai, pateikdami ataskaitas su įsivėlusiomis klaidomis, įaudrino Žeimių bendruomenę, kuri piktinosi, jog skaičiavimai popieriuje atlikti ,,iš oro", neva neviršijantys leidžiamų normų, o smarvės, cheminių teršalų, garso lygio parametrai bus kitokie po gamyklos atidarymo. 

Bendruomenė primygtinai siūlė apsvarstyti galimybę nukreipti sunkvežimius su žaliava aplenkiant Žeimių miestelio centrą: ilgesniu žvyro keliu arba trumpesniu žvyrkeliu, dalį jo išasfaltuojant. Balandžio 12 dieną Žeimių bendruomenė ketina oficialiai pateikti savo pasiūlymus.  

UAB „Pauliukai biomethane“ gamyklos statytojai susirinkimo metu teigė, jog nori bendradarbiauti su visuomene ir laukia papildomų pasiūlymų iki balandžio 23 dienos. Gauti pasiūlymai bus vertinami ir įgyvendinami pagal bendrovės galimybes. 

UAB „Pauliukų biomethane“ orientuojasi į pažangią gamybos technologiją, taikant šiuolaikiškas mokslo ir gamybos technologijas. Vykdant gamybą, siekiama nepabloginti gyvenamosios aplinkos kokybės ir nedaryti neigiamo poveikio žmogui ir jo sveikatai. Įmonė sieks išlaikyti visus būtinus nustatytus žmogaus sveikatai galinčius turėti įtakos triukšmo, aplinkos oro taršos ar kitų apribojimų reikalavimus. Gamyboje bus naudojama tik pati moderniausia, pažangiausia ir naujausias technologijas atitinkanti įranga. Mėšlo, o tuo pačiu biomasės, apdorojimas anaerobiniu būdu yra vienas pažangiausių būdų, mažinantis aplinkos užterštumą cheminėmis, biologinėmis medžiagomis ir kvapais. 

Gamyklos statybų pradžia numatyta šių metų pabaigoje, o eksploatavimas bus pradėtas 2025 metų pabaigoje. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: