Žeimių seniūnijos seniūno Fausto Pilipavičiaus atsakymas į straipsnį  „Juškonių kaimo gyventojai: Pasibaisėtina! Gėda!“


Perskaitęs paskelbtą „Jonavos Žinios“ portale straipsnį „Juškonių kaimo gyventojai: Pasibaisėtina! Gėda!“, pasijutau mažų mažiausiai nejaukiai ir įskaudintas. Straipsnis parašytas tendencingai, klaidinantis skaitytoją ir vienpusiškas. Straipsnyje metami kaltinimai Žeimių seniūnijai ir seniūnui, kad dar nuo 2019 m. seniūnas nesugeba rasti  lėšų  duotam pažadui - minimaliai atlikti Normainėlių koplyčios vidaus remonto darbus. Toliau straipsnyje žeriami kaltinimai, kad seniūnijoje vykdomi grandioziniai darbai, o niekaip nesugebama rasti lėšų  koplyčios remontui.

O dabar iš esmės.

Statinys - šiuo metu visur įvardijamas kaip Koplyčia, esanti Normainėlių kapinėse, pastatyta,  pasak vietos gyventojų pasakojimų, XX a. pradžioje, Normainėlių kaime gyvenusio ūkininko Šulioko (vardas nežinomas), kaip būsimas šeimos mauzoliejus, artimiesiems laidoti.  Mūsų žiniomis, palaidotų asmenų minimoje vietoje nėra, o Šuliokas, valdęs apie 80 ha žemės, Tarybų valdžios buvo ištremtas į Sibirą, tenai ir palaidotas. Pats statinys nėra pripažintas kaip nekilnojamas turtas ar kultūros paveldo vertybė, nėra įtrauktas į kultūros vertybių  sąrašą.  Nors statinys nėra Jonavos rajono savivaldybės turtas, atsižvelgus į gautą 2018 m. gyventojų kreipimąsi ir  įvertinus statinio  avarinį stovį,  geranoriškai sutikome, Žeimių seniūnijos viešojo ūkio jėgomis, atlikti koplyčios stogo remontą.  Atlikti statinio stogo remonto darbai apsaugojo statinį nuo visiško jo sugriuvimo. Statiniui reikalingas kapitalinis remontas ir  minimalus  atskirų vietų remontas jo neišgelbės, nes statinio pamatus atstoja smėlyje suplukti akmenys, sienos drėbtos iš molio, sutrūkinėję, lubos laikosi ant mūsų įrengtų statramsčių, kurie kartu tarnauja ir naujo stogo konstruktyvo laikymui. Pagal  LR Vietos savivaldos įstatymą  ir kitus teisė aktus savivaldybė valdo ir prižiūri tik jai priklausantį ar patikėjimo teise priskirtą  valdyti valstybės turtą.  

Praėjo šešeri metai nuo to laiko kaip atlikome šio statinio stogo remontą. Per šį  laikotarpį, nuo atliktų mūsų darbų, jokių prašymų, skundų  dėl Koplyčios  remonto, iš Juškonių ir  Normainėlių  kaimų gyventojų ar visuomeninės organizacijos „Juškonių bendruomenės centras“, Juškonių seniūnaitės, kurie atstovauja šių kaimų gyventojus, nesame gavę. Iš vietos gyventojų, bendruomenės, seniūnaitės iniciatyvos, dėl savanoriškų darbų, reikalingų koplyčios remontui ar  finansinei paramai gauti iš įvairių paramos fondų, nebuvo. Tik Normainėlių kaimo gyventojai, Stanislava Keliauskienė ir jos brolis Česlovas Podžeckas, nuoširdžiai rūpinasi Normainėlių ir Normainių kapinėmis. Savanoriškai, nieko neprašomi, jas padeda nušienauti, surinkti išmėtytas šiukšles, atlikti kitus darbus. Už tai seniūnija jiems tikrai dėkinga.                                                     

Tai ar tikrai Normainėlių koplyčios likimas rūpi Juškonių kaimo gyventojams ar tik šio straipsnio autoriui, pasirašančio Juškonių kaimo gyventojų vardu ? 
 
Žeimių seniūnijos seniūnas  Faustas Pilipavičius
 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: