Per pastarąjį dešimtmetį žmogaus teisių dėmuo narkotikų politikoje tapo ypatingai svarbus. Jau prieš daug metų Europos ir Jungtinių Tautų (JT) lygmeniu buvo sutarta, kad atsako priemonės nukreiptos į narkotikų vartojimą ir prekybą narkotikais turi būti įgyvendinamos, pilnai užtikrinant žmogaus teises. Žmogaus teisių standartų laikymasis gali reikšmingai prisidėti prie pastangų subalansuoti narkotikų politiką link visuomenės sveikatos prioritetų.

Dabartiniu metu vyksta ypač daug diskusijų apie žmogaus teises narkotikų politikoje, nėra išimtis ir Lietuva. Europos Tarybos Pompidou grupė sukūrė unikalų įrankį – leidinį ,, Žmogaus teisės narkotikų politikoje: įsivertinimo įrankis“, kuris leis valstybėms įsivertinti vykdomos narkotikų politikos atitikimą žmogaus teisių standartams.  

Naudodamosi šiuo įrankiu valstybės galės:

• Geriau suprasti, įsivertinti, kaip žmogaus teisės įgyvendinamos konkrečiose narkotikų politikos srityse;

•Geriau identifikuoti žinių spragas vykdomos narkotikų politikos srityse;

•Galės dalintis surinkta svarbia informacija apie žmogaus teisių įgyvendinimą narkotikų politikoje  tarptautiniuose susitikimuose, kurių darbotvarkėse ženkliai daugėja klausimų dėl vykdomos narkotikų politikos atitikimo žmogaus teisių standartams (pvz., Pompidou grupės ir Europos Tarybos susirinkimuose, JT narkotikų komisijoje, JT Žmogaus teisių taryboje).

Plačiau susipažinti su leidiniu galite čia

 NTAKD inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: