Vasario 8-ąją AB „Achema“ vyksta  pirmasis streikas šalies privačiame sektoriuje.

Streiko išvakarėse buvo skaičiuojama, kad streikuoti ketino apie 600 darbuotojų, iš 1200 visų dirbančiųjų.

Streikuojantys reikalauja, kad įmonė darbuotojų tarifinį darbo užmokestį indeksuotų kartą per metus, dėl konkretaus indeksacijos dydžio ateinantiems metams susitartų iki metų pradžios. Taip pat visiems darbuotojams skirtų vienkartinį paskatinimą už metinius rezultatus, priklausomai nuo pasiektų rezultatų. Susitartų dėl ilgesnės nei numatyta Darbo kodekse viršvalandžių trukmės. Darbo apmokėjimo sistemą nustatytų kolektyvine sutartimi bei su ja supažindintų visus darbuotojus. Reikalaujama pasirašyti AB „Achema“ kolektyvinę sutartį, kuri galiotų 2 metus.

Kaip buvo skelbta anksčiau, AB „Achema“ valdybai jau kelis kartus teko koreguoti atlygio sistemą, o vasario 7-ąją, streiko išvakarėse, valdyba vienbalsiai pritarė papildomoms priemonėms: - Nuo š.m. sausio 1 d. gamybinių ir aptarnaujančių padalinių darbuotojų mėnesinis atlygis didinamas 3.5% (3.5% dalis už sausį darbuotojams bus išmokėta kartu su vasario mėn. atlygiu); - Gamyklai pilnai atstačius gamybinius pajėgumus (tikėtina, jau balandžio mėn.) gamybinių ir aptarnaujančių padalinių darbuotojų mėnesinis atlygis bus didinamas papildomais 6.5%. Šiuo etapu taip pat bus peržiūrėtas ir administracijos darbo užmokestis. Darbo atlygio sistema ir toliau bus reguliariai peržiūrima, atsižvelgiant į darbuotojų nuomones ir rinkos sąlygas. Tačiau šios įvardintos priemonės yra daugiausia, ką šiai dienai AB „Achema“ gali užtikrinti.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: