Praėję metai Lietuvos kariuomenės Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono (PJVIB) kariams buvo vieni intensyviausių ne tik dėl aktyvaus karinio rengimo, nacionalinių ir tarptautinių pratybų gausos, bet ir dėl gerokai išaugusio papildomų bendrosios inžinerinės paramos užduočių skaičiaus siekiant užtikrinti NATO sąjungininkų poreikius, remiant kitus vienetus bei gerinant kariuomenės infrastruktūrą. Lyginant su ankstesniais metais, bendrosios inžinerinės paramos užduočių skaičius 2022 m. išaugo apie 40%.

Daugiausiai papildomų užduočių teko PJVIB Bendrosios inžinerijos kuopai. Anot kuopos vado kpt. Audriaus Alavočiaus, dėl išaugusio papildomų kariuomenės infrastruktūrai gerinti užduočių skaičiaus karinis rengimas sudarė tik pusę visos kuopos vykdytos veiklos, kita pusė buvo skirta paramai. Tam, kad visas paramos užduotis įvykdytų laiku, o kartu palaikytų, bei nuolat tobulintų pasirengimo valstybės gynybai lygį, kuopos kariai turėjo greitai prisitaikyti prie besikeičiančių poreikių, perskirstyti techninius ir žmogiškuosius resursus. „Reikia pabrėžti, kad vykdydami paramas kitiems padaliniams, kartu visada vykdome ir karinį rengimą pagal kuopos specifiką. Kariai dirba pratybų režimu, yra iškelti pratybų tikslai ir uždaviniai.“,– kuopos veiklos specifika dalijosi kpt. A. Alavočius. 

2022 metais PJVIB Bendrosios inžinerijos kuopa vykdydama paramos užduotis įrengė laikinus amunicijos sandėlius Rukloje panaudojant „HESCO“ gynybines konstrukcijas, atliko Rūdninkų poligono šaudyklos rekonstrukciją, Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje esančios stovyklos „Tauras“ technikos parko su aikštele įrengimą, bei dalinai baigta Strazdų šaudyklos rekonstrukcija. Per metus kuopos kariai turėjo beveik dvi dešimtis įvairių pratybų su papildomomis užduotimis ir vykdė daugiau nei 70 skirtingos trukmės bei tipo paramos užduočių Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų padaliniams.

Praėjusiais metais itin dideliu intensyvumu vyko ir sprogmenų paieškos bei neutralizavimo darbai. Nors šiek tiek sumažėjo neplaninių operacijų (pagal gautus pranešimus neutralizuoti sprogmenų bataliono išminuotojai 2022 m. vyko 838 kartus), tačiau keliolika kartų išaugo planinių operacijų apimtys. Šių operacijų metu PJVIB Sprogmenų neutralizavimo kuopos kariai vizualiniu bei rankiniu būdu patikrino 2850 ha plotą, aptiko ir neutralizavo per 1800 vienetų įvairių sprogmenų ir amunicijos (palyginimui – 2021 m. buvo išvalyta 76 ha teritorija ir neutralizuota 850 vienetų sprogmenų ir amunicijos). 

Sprogmenų neutralizavimo kuopos vado kpt. Domo Laukaičio teigimu, patikrintas civilinių teritorijų plotas išliko panašus kaip ir ankstesniais metais (4,5 ha), o karinių teritorijų poreikį labai padidino atkurto Rūdninkų karinio poligono infrastruktūros plėtra. „Dėl Rūdninkų karinio poligono teko perskirstyti kuopos prioritetus ir skirti didelį kiekį personalo, kuris nuolat dirbtų poligone bei naujoms mokymų teritorijoms išvalytų didžiulius plotus“, – imliausios laikui ir didelių žmogiškųjų išteklių pareikalavusios praėjusių metų planinės operacijos iššūkiais dalijosi kapitonas. „Esame visiems reikalingi specialistai, todėl darbuojamės kiaurus metus. Sparčiai auga kuopos narų ir kinologų paramos poreikis. Kinologai aktyviai remia Karo policiją, Valstybinės sienos apsaugos tarnybos padalinius, kitas valstybines institucijas, narai užtikrina saugą kariuomenės padalinių vandens telkiniuose organizuojamose pratybose. Taip pat poligonuose daugėja šaudymų, sąjungininkų, Lietuvos kariuomenės padalinių pratybų, tad kuopos karių parama yra reikalinga ir dažna“,– sakė kuopos vadas, atkreipdamas dėmesį į 2022 m. išaugusią paramą įvairioms pratyboms.

Praėjusiais metais, minint 27-ąsias Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono įkūrimo metines, naujai suformuota novatoriška Rezervinė inžinerijos kuopa, kurios personalo pagrindą sudaro asmenys, tarnybą pasirinkę atlikti savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos sutarties pagrindu. Šios kuopos kariai gyvena įprastą civilinį gyvenimą, dirba įprastus darbus, o karinę uniformą apsivelka tik savaitgaliais bei aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių rengimo metu.

PJVIB tikslas – didinti kariuomenės kovinių ir juos remiančių vienetų efektyvumą vykdant mobilumo, kontrmobilumo, išgyvenamumo, bendrosios paramos užduotis. Bataliono kariai greta pasirengimo valstybės gynybai nuolat vykdo ir bendrosios inžinerinės paramos užduotis bei prisideda prie infrastruktūros gerinimo, Lietuvos kariuomenės padalinių bei NATO sąjungininkų, tarnaujančių Lietuvoje, poreikių ir paramos užtikrinimo.

 

PJVIB informacija ir nuotraukos.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: