VĮ Valstybinių miškų urėdija patikėjimo teise valdomuose miškuose pradėjo statyti informacinius stendus, kuriuose paaiškinama, kodėl ir kokie darbai atliekami konkrečiame miško sklype.

 „Mums, miškininkams, suprantamas visuomenės susirūpinimas Lietuvos miškais ir noras daugiau žinoti, kokie darbai juose vykdomi. Apie savo veiklą siekiame papasakoti kuo daugiau: kaip renkame kankorėžius, aižome sėklas, auginame miško sodmenis ir kaip prisidedame prie miškingumo didinimo. Suprantame, kad ir visuomenei jautria tema – miškuose vykdoma ūkine veikla, taip pat turime kalbėti daugiau.

Todėl, atsižvelgiant į visuomenei kylančius klausimus dėl miškų naudojimo intensyvumo, vykdomų  miško kirtimų tikslingumo, teisėtumo, informacijos, kokie darbai juose vykdomi ir kodėl kertamas miškas konkrečiame sklype, saugomų teritorijų ir kituose ekologine ar rekreacine svarba ir jautrumu pasižyminčiuose miškuose pradėjome statyti informacinius stendus su išsamia informacija apie vykdomus darbus“, - sakė Valstybinių miškų urėdijos vadovas Valdas Kaubrė.

Stendai apie planuojamus darbus yra vienodi visoje Lietuvoje.

Juose skelbiama informacija apie planuojamus jaunuolynų ugdymo, retinimo ar einamuosius kirtimus, atvejinius, specialiuosius, t.y. kraštovaizdžio formavimo ir kitus. Stenduose ne tik išsamiai aprašyti kirtimo būdai, bet ir kodėl bei kokie medžiai kertami, kaip organizuojami darbai, nurodomas kirtimo leidimo numeris.

„Stenduose skelbiamas ir mišką prižiūrinčio bei juo besirūpinančio vietos darbuotojo telefono numeris, todėl gyventojai, pamatę tokį stendą, visuomet gali paskambinti ir daugiau sužinoti apie vykdomus darbus. O mes, miškininkai, iš gyventojų tikimės supratingumo“, - sakė V. Kaubrė.

Pirmieji tokie stendai buvo pastatyti Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioniniame padalinyje ir sulaukė vietos gyventojų pritarimo.

Pasak V. Kaubrės, žengiant dar didesnio atvirumo link, planuojamų kirsti miško sklypų sąrašai skelbiami Valstybinių miškų urėdijos interneto svetainėje.

Visos Lietuvos miškuose, įskaitant valstybinius ir privačius, yra apie 550 mln. kub. metrų medienos, kasmet priauga apie 21 mln. kub. metrų. Kasmet apie 40 proc. kasmetinio prieaugio lieka ateities kartoms.

 

 

Taip pat skaitykite: