Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK) atlieka valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikties prieinamumo reikalavimams (pritaikymo neįgaliesiems) stebėseną. Vykdant stebėseną, IVPK pirmą kartą atliko Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikties prieinamumo reikalavimams tyrimą.

Tyrimas vykdytas vadovaujantis Europos Komisijos Direktyvos (ES) 2016/2102 reikalavimais ir parengta stebėsenos metodika, naudojant supaprastintą ir išsamų tyrimo metodus. Supaprastinto tyrimo metodu buvo įvertinta 131 interneto svetainė, o išsamiu tyrimo metodu 17 elektronines viešąsias ir administracines paslaugas teikiančių interneto portalų. Pažymėtina, kad iš minimos 131 interneto svetainės, 57 interneto svetainėse, atliekant tyrimą supaprastinto tyrimo metodu, trūkumų nenustatyta arba jie buvo pašalinti dar tyrimo metu. Kitos institucijos, kurių interneto svetainėse buvo nustatyti atitikimo prieinamumo reikalavimams trūkumai, buvo įpareigotos šiuos trūkumus ištaisyti. Atliekant 17 portalų vertinimą, iš jų 3 portaluose trūkumai nenustatyti arba buvo pašalinti tyrimo metu. Institucijos dėl portalų kompleksiškumo ir pakeitimų apimties informavo apie poreikį trūkumus taisyti ilgesnį laiką. Atliekant tyrimą išsamios stebėsenos metodu, buvo nustatyta, kad vertintuose portaluose netenkinama apie 18 proc. reikalavimuose taikomų sėkmės kriterijų. 

Tyrimo metu nustatyta, kad dažniausiai interneto svetainėse ir portaluose pasitaikantys neatitikimai yra tai, kad nėra pateikiami paveikslėlių ir fotografijų aprašai alternatyviuoju tekstu, nustatomas nepakankamas teikiamos informacijos kontrastas, veikia netinkama navigacija, kuomet interneto svetainės naudotojas negali naviguoti svetainėje naudodamas tik klaviatūra, nenurodoma esančių nuorodų paskirtis, kai nėra pateikiamas nuorodos alternatyvusis tekstas ir kiti pasitaikantys prieinamumo neatitikimai. 

Su detalia tyrimo ataskaita galima susipažinti čia

IVPK inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: