Kai tik šiek tiek pagerėja orai ir nutirpsta sniegas, stebima keturratininkų išvagotos vėžės saugomose teritorijose. Kai kam smagiau lakioti bekele, negalvojant apie gamtai daromą žalą. 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba primena, kad negalima važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis bekele per mišką, pelkę, laukus ar paviršinius vandens telkinius.

Važiuojant per pelkėtas vietoves, miškus, naikinamos saugomų augalų augavietes, trikdomi laukiniai gyvūnai, teršiama aplinka. 

Važinėti valstybiniuose parkuose ir draustiniuose ne keliais ar įrengtomis trasomis savaeigėmis motorinėmis transporto priemonėmis draudžia Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 69 ir 84 straipsniai. 

Transporto priemonių vairuotojai gali važinėtis tik keliais, kurie atitinka Kelių įstatyme (Žin., 2000, Nr. 92-2873) nurodytą kelio apibrėžimą.

Važinėtis sporto, treniruočių ar kitų atrakcijų tikslais galima tik tam skirtose specialiose teritorijose, trasose, atskirais atvejais – karjeruose ir pan. Tokios trasos turi būti įteisintos atitinkamuose teritorijų planavimo dokumentuose. 

Keturračių vairuotojams yra taikomos tokios pat sankcijos, kaip ir kitų transporto priemonių vairuotojams. Be to, keturračių, kaip ir kitų motorinių transporto priemonių, vairuotojams galioja ne tik Kelių eismo taisyklės, bet ir aplinkosaugos įstatymuose numatyti reikalavimai.

Pažeidimai užtraukia atsakomybę ir skaičiuojama gamtai padaryta žala. 

Pamatę keturračius jautrioje gamtinėje aplinkoje, fotografuokite ir pranešikite bendruoju pagalbos telefonu 112. 

VSTT info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: