Vasario 4 d. Energetikos ir darnios plėtros komisija  svarstė parlamentinės kontrolės klausimą „Dėl Neries ir Nemuno užterštumo stebėjimo įvykus Astravo BEO avarijos atvejui“.

Posėdyje dalyvavo Aplinkos ir Vidaus reikalų ministerijų, Radiacinės saugos centro, Lietuvos geologijos tarnybos, Aplinkos apsaugos agentūros, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Vilniaus miesto tarybos ir bendrovės „Vilniaus vandenys“ atstovai.

Atsižvelgiant į tai, kad nemaža dalis vandens tiekiama iš Neries baseine esančių vandenviečių ir į tai, kad Astravo BEO rektorius aušinamas Neries upės, pratekančios per Vilnių, Kauną ir daugybę mažesnių miestų, vandeniu, komisijos nariai aiškinosi galimą taršos poveikį Astravo branduolinės elektrinės avarijos atveju ir institucijų atsakomybių ribas ruošiantis šiai grėsmei.

Radiacinės saugos centro atstovai informavo, kad radiologinio monitoringo ir ankstyvojo perspėjimo sistema „RADIS“ Lietuvoje susideda iš 43 stočių, matuojančių jonizuojančiosios spinduliuotės lygį ore ir trijų stočių, matuojančių jonizuojančiosios spinduliuotės lygį vandenyje. Avarijos Baltarusijos AE metu radioaktyviosiomis medžiagomis užterštas Neries upės vanduo galėtų patekti į 11 Vilniaus miesto savivaldybės vandenviečių, iš kurių penkios šiuo metu nenaudojamos, dvi Kauno miesto savivaldybės vandenvietes ir Jonavos rajono savivaldybės vandenvietę. Radioaktyviosios medžiagos, patekusios į Neries upę, jau po l0–12 val. pasiektų šiaurines Vilniaus miesto vandenvietes, kurios yra 30 km atstumu nuo Baltarusijos AE, o dar po kelių valandų – ir kitas miesto vandenvietes, esančias Neries upės pakrantėse. Centro atstovė nurodė, kad būtina užtikrinti kuo operatyvesnį radioaktyviųjų medžiagų aptikimą Neries upės vandenyje, plečiant „RADIS“ stočių tinklą, ir savivaldybėms pasirengti planus, kuriuose būtų numatytas gyventojų aprūpinimas saugiu geriamuoju vandeniu.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas informavo, kad 2020 m. gruodžio 21 d. Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisija svarstė geriamojo vandens tiekimo Vilniaus mieste, įvykus galimai avarijai Astravo atominėje elektrinėje, klausimą ir nutarė šių metų I ketvirtį pakartotinai svarstyti šį klausimą įvertinant pasirengimo pažangą.

Posėdžio metu taip pat buvo aptarta, kad reikalinga parengti koncepciją ekstremalioms situacijoms valdyti. 

 

Emilijos nuotrauka 

LR Seimo kanceliarijos inf. 

Taip pat skaitykite: