2022 m. birželio 16 dieną vyks dvidešimt devintasis Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Tarybos nariams teikiama virš 40 klausimų ir informacijų.

Vienas iš tarybai teikiamų klausimų „Dėl atlyginimo dydžio už Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje teikiamas paslaugas patvirtinimo“.

Kaip rašoma sprendimo projekto aiškinamajame rašte, svarstomo projekto sprendimo tikslas nustatyti atlyginimo dydį už Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos teikiamą formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį vaikų švietimą ir mokyklos organizuojamų renginių dalyvio mokestį.

Anot sprendimo projektą parengusių Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus bei Jonavos J. Miščiukaitės meno mokyklos, 35 proc.  išaugusios mokyklos sąnaudos (mokytojų atlyginimams, komunalinėms, ryšio paslaugoms ir kt.) lėmė, kad nuo 2014 m. nekeistą mokestį už mokslą  būtina optimizuoti. 

Čia pat pateikiama atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje palyginamoji lentelė, kurioje siūloma mokestį keisti nuo 2022-09-01:

Neformaliojo švietimo programa

2014 m. sprendimu Nr. 1TS-0376 patvirtinti įkainiai

Siūloma

Formalųjį švietimą papildantis ugdymas

Muzikos skyrius

 

 

 

 

 

Choreografijos skyrius

10,14 €

11,58 € (su instrumentu)

15 €

(pasirinkus instrumentą - liktų tas pats )

Teatro skyrius

11,01 €

12,45 € (su instrumentu)

15 €

(pasirinkus instrumentą - liktų tas pats)

Neformalus ugdymas

Ankstyvasis ugdymas

11,58 €

13,03 € (su instrumentu)

15 €

(pasirinkus instrumentą - liktų tas pats)

Tikslinis ugdymas

11,58 €

15 €

Saviraiškos (Mėgėjai, jaunimas 12 – 18 metų)

14,48 €

20 €

Suaugusieji (nuo 19 metų)

14,47

individualios pamokos 50 €

grupinės pamokos 25 €

Baigusiems mokiniams, kurie dalyvauja tik meninių kolektyvų veikloje

-

4 €

Mokyklos administracija paskaičiavo, kad nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. nustačius naują atlyginimo dydį už neformalųjį švietimą 2022 metais mokykla surinktų 56 810,10 Eur., o 2023 m. 16 110,36 Eur. dar daugiau nei buvo surinkta 2021 metais. 

Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje organizuojamų renginių dalyvio mokesčio palyginamoji lentelė:

Organizuojamas renginys

2016 m. sprendimu Nr. 1TS-201 patvirtinti dydžiai

Siūloma nustatyti dalyvio mokesčio dydį nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Dalyvio mokestis

Dalyvio mokestis

Festivalio dalyvio mokestis

Solistai

Kolektyvai (kiekvienam nariui)

Solistai

Kolektyvai (kiekvienam nariui)

Tarptautinis festivalis

10

5 €

10 €

5 €

Tarptautinis nuotolinis festivalis

-

-

0 €

0 €

Respublikinis festivalis

7€

4 €

10 €

5 €

Respublikinis nuotolinis festivalis

-

-

0 €

0 €

Rajoninis festivalis

4 €

2 €

5 €

3 €

Rajoninis nuotolinis festivalis

-

-

0 €

0 €

Konkurso dalyvio mokestis

Solistai

Kolektyvai (kiekvienam nariui)

Solistai

Kolektyvai (kiekvienam nariui)

Tarptautinis konkursas

14 €

6 €

25€

10 €

Tarptautinis nuotolinis konkursas

-

-

15 €

8€

Respublikinis konkursas

11 €

5 €

15 €

8 €

Respublikinis nuotolinis konkursas

-

-

10 €

5 €

Rajoninis konkursas

5 €

2 €

5 €

3 €

Rajoninis nuotolinis konkursas

-

-

5 €

3 €

Kaip pavyzdys sprendimo aiškinamajame rašte palyginimui pateikta informacija apie kitų savivaldybių panašaus tipo mokykloms nustatytus įkainius už mokslą/atlyginimo ir organizuojamų renginių dalyvio mokesčio dydį. Kėdainiuose, Raseiniuose, Elektrėnuose, Garliavos, Marijampolės ir kt. ugdymo įstaigose mokesčiai svyruoja nuo 7 eurų per mėnesį už Tikslinį ugdymą iki 50 eurų už Individualų suaugusiųjų mokymą.

Mokesčio už ugdymą įkainiai apsvarstyti Mokyklos tarybos posėdyje, jiems pritarta, tačiau naujiems įkainiams dar turės pritarti ir rajono tarybos nariai būsimame posėdyje. 

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: