VRK informacinėje sistemoje iki vasario 20 d. dokumentus pateikė: Giedrimas Jeglinskas, Andrius Mazuronis, Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė, Valdas Tutkus, Eduardas Vaitkus, Aurelijus Veryga, Ignas Vėgėlė, Dainius Žalimas, Remigijus Žemaitaitis.

Jiems parašų lapus VRK numato išduoti trečiadienį, nuo 9 val. 

Likusiems 4 politinės kampanijos dalyviams (Zenonui Andrulėnui, Gintautui Kniukštai, Arūnui Rimkui ir Žilvinui Treigiui) parašų rinkimo lapus VRK išduos po to kai jiems pateikus pareiškinius dokumentus, VRK posėdyje bus priimti atitinkami sprendimai. Pareiškinių dokumentų  pateikimo terminas baigiasi kovo 8 d. 17 val. 

Kiekvienam pretendentui į kandidatus (išskyrus Ingridą Šimonytę, kuri išreiškė pageidavimą rinkėjų parašus rinkti tik elektroniniu būdu) bus paruošta po 1000 rinkėjų parašų lapų. Apskaičiuota, kad jeigu kandidatas jį palaikančių rinkėjų parašais užpildys visų lapų eilutes, jis bus surinkęs 35 tūkstančius parašų. 

Taip pat VRK sudarys galimybę rinkėjams savo parašais paremti patinkantį kandidatą elektroniniu būdu VRK administruojamame elektroninių paslaugų portale www.rinkejopuslapis.lt

Elektroninėmis atpažinimo priemonėmis prisijungęs rinkėjas matys kandidatų į Prezidentus sąrašą ir galės pasirinkti, ar savo parašu paremti vieną kandidatą, kelis iš jų arba visus.  

„Rinkėjo puslapyje" taip pat bus galimybė persigalvojus savo parašą atšaukti bet kuriuo metu iki tol, kol kandidatas nenuspręs užbaigti parašų rinkimo arba kol nesueis parašų rinkimo termino pabaiga.

SVARBU! Savo parašu rinkėjas gali paremti tiek kandidatų, kiek nori. Tačiau už kiekvieną kandidatą galima pasirašyti tik vieną kartą. Kitaip tariant, jeigu rinkėjas jau pasirašė elektroniniu būdu „Rinkėjo puslapyje", popieriniame parašų rinkimo lape už tą patį kandidatą pasirašyti nebegali (ir atvirkščiai). Jeigu tikrindama rinkėjų parašus VRK nustatys, kad rinkėjas už tą patį kandidatą pasirašė du ir daugiau kartų, bus neįskaitytas nė vienas jo parašas.   

Rinkėjų parašų tikrinimo metu paaiškėjus, kad dalis įrašų yra padaryti viena ranka, apie tokius įtarimus VRK visada praneša teisėsaugos institucijoms. 

Rinkėjų parašus būsimieji kandidatai ir jų atstovai galės rinkti iki kovo 28 d. Vėliausiai iki šios dienos kiekvienas pretendentas į kandidatus turės būti surinkęs mažiausiai 20 tūkstančių rinkimų teisę turinčių Lietuvos Respublikos piliečių parašų ir juos pateikti VRK. 

Vėliau VRK, patikrinusi kandidatų pareiškiniuose dokumentuose  nurodytą informaciją ir jų surinktus rinkėjų parašus, priims sprendimą registruoti kandidatus dalyvauti rinkimuose. Tai turės įvykti ne vėliau kaip likus 31 dienai iki rinkimų dienos, t. y. – ne vėliau kaip balandžio 11 d. Po šio sprendimo, bet ne vėliau kaip balandžio 12 d., VRK savo svetainėje atvers kandidatų duomenis visuomenei. 

Respublikos Prezidento rinkimai vyks gegužės 12 d.

VRK inf.  

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: