Nuo šiandien Pabėgėlių priėmimo centrui Rukloje vadovaus nauja vadovė – ja tapo Beatričė Bernotienė. Pabėgėlių priėmimo centras  teikia socialines paslaugas, apgyvendinimą ir valstybės paramą užsieniečiams ir jų šeimoms, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvoje, nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams, asmenims, perkeltiems iš karinių konfliktų zonų, prieglobsčio prašytojams ir kt. 

Beatričė Bernotienė iki pradedant dirbti Pabėgėlių priėmimo centro vadove aštuonerius metus dirbo Pabėgėlių priėmimo centro direktoriaus pavaduotoja ir rūpinosi socialinių grupių integracija, taip pat Visuomenės pažangos institute dirbo verslo konsultante. 

B. Bernotienė yra įgijusi Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį Kauno technologijos universitete. 

Taip pat skaitykite: