„Piliečiai JAV, piliečiai Lietuvoje ir piliečiai visame laisvame pasaulyje turi suprasti, kad Kinijos ir Rusijos keliamos saugumo grėsmės egzistuoja, todėl išvien turime siekti dabartinės pasaulio tvarkos išsaugojimo“, – Krašto apsaugos ministerijos ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos surengtoje Baltijos karinėje konferencijoje sakė buvęs JAV nacionalinio saugumo patarėjas generolas leitenantas Herbertas Raymondas McMasteris, tikintis, kad Lietuva padės amerikiečiams užtikrinti liberalios demokratijos atsparumą.

 

„Mes turime tikėti demokratijos atsparumu. Tikiu, kad Lietuva ir kitos Baltijos šalys padės šį atsparumą užtikrinti, nes šios šalys puikiai žino, ką reiškia kovoti už savo laisvę. Kinijos ir Rusijos keliami pavojai gali būti sumažinami, jei prieš šių šalių režimus yra imamasi reikalingų priemonių“, – sakė buvusiam JAV prezidentui Donaldui Trumpui nacionalinio saugumo klausimais 2017-2018 metais patarinėjęs gen. ltn. H. R. McMasteris. Jis pabrėžė, kad tokie agresyvūs kaip šių valstybių režimai, vykdydami nusikalstamas veikas, tik parodo savo silpnumą, kuris ilgalaikėje perspektyvoje nulems jų žlugimą, o iki tol Vakarų valstybėms ir pirmiausia JAV reikia atkurti savo strateginę kompetenciją bei patikimumą globaliu mastu.

 

Buvusio JAV prezidento patarėjo kalba šiemet atidarė rugsėjo 16–17 d. Vilniuje vykusį vieną svarbiausių metų renginių – tarptautinę konferenciją, kurioje aukšto lygio Lietuvos ir užsienio šalių karininkai, diplomatai ir akademikai ypatingą dėmesį skyrė Baltijos regiono šalių saugumui ir visoms Vakarų valstybėms kylantiems iššūkiams didžiųjų galių varžymosi amžiuje.

 

Gen. ltn. H. R. McMasteris diskusijos metu nemažai dėmesio skyrė situacijai Afganistane bei aptarė kitus aktualius saugumo ir gynybos klausimus, pagirdamas Lietuvą už pastangas stiprinant gynybą ir įdirbį kibernetinio saugumo srityje. Anot eksperto, Baltijos šalys šioje srityje rodo pavyzdį visam pasauliui.

 

Antrąją konferencijos dieną konferencijos dalyvius pasveikino Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, kuris atkreipė dėmesį į greitai besikeičiančias grėsmes, autokratinėms valstybėms pasitelkiant prekybą ar migraciją ir paverčiant jas ginklu prieš demokratines valstybes. Prezidentas pabrėžė poreikį į naujas grėsmes reaguoti nedelsiant ir akcentavo NATO kaip kolektyvinės gynybos organizacijos svarbą.

 

Krašto apsaugos viceministras Margiris Abukevičius konferencijos metu kalbėdamas apie regioninio ir globalaus saugumo problemas pažymėjo, kad Baltijos jūros regione didžiausią pavojų kelia Rusija, neprognozuojama Baltarusija ir auganti jos priklausomybė nuo Rusijos, tačiau Lietuva negali užmerkti akių ir grėsmėms iš Kinijos.

 

„Regionui grėsme tampa ir Kinija. Visų pirma dėl technologinės priklausomybės ir kibernetinių išpuolių. Kinijos ir Rusijos kaip grėsmių saugumui vaidmuo iš regioninės sferos persikelia ir į globalią. Abiejų valstybių polinkis kištis į kitų valstybių vidaus reikalus bei kibernetinės atakos kelia pavojų pasauliniu lygiu“, – teigė viceministras M. Abukevičius.

 

Konferencijoje vykusios diskusijos apėmė tris pagrindines temas. Pirmoji – Kinijos ir Rusijos agresyvi ekspansyvi užsienio politika, kai Rusija tam pasitelkia karinę ekspansiją ir hibridines priemones, o Kinijos ekonomika ir auganti jos agresija Pietų Kinijos rodo, kad ši šalis siekia tapti globalia karine galia. Taip pat buvo pristatoma nauja Kinijos užsienio politikos koncepcija – „vilko kario diplomatija“ ir kaip reikėtų reaguoti į šią grėsmę.

 

Antroji diskusijų tema apėmė NATO vykstančius pokyčius, pirmiausia – naujos strateginės koncepcijos formavimą, besikeičiančią NATO pajėgų struktūrą ir NATO saugumo ir gynybos pozicijos įgyvendinimą Europoje. Šioje diskusijoje ypatingas dėmesys buvo skiriamas karinei dimensijai ir Baltijos šalių regionui.

 

Trečia tema – naujausios technologijos ir jų nulemti karinių strategijų pokyčiai. Naujos ginklų sistemos, dirbtinis intelektas, ultragarsinės ginklų sistemos ir daug kitų technologinių naujovių, besiplėtojančių ypač sparčiai, nulemia besikeičiančius mūšių laukus, keičia paties mūšio laimėjimo sampratą ir kelia būtinybę Vakarų valstybėms naudotis savo technologine pažanga, pritaikant ją karinėje srityje.

 

Konferencijoje diskutavo tokie ekspertai kaip NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas gynybos investicijoms Camille‘as Grandas, buvęs Estijos kariuomenės vadas generolas Riho Terras, Europos gynybos agentūros Tyrimų, technologijų ir inovacijų direktorius Jeanas-Francois Ripoche ir kiti.

 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Gynybos analizės centro ir kitų padalinių ekspertai, inicijuojantys šią konferenciją, jau tapusią tęstiniu renginiu, siekia, kad ji būtų aukšto lygio forumas, o jos indėlis planuojant Lietuvos gynybos politiką būtų svarus ir reikšmingas.

Eimanto Genio nuotraukos.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: