2021 m. balandžio–rugsėjo mėn. Lietuvos statistikos departamentas atliko Gyventojų saugumo statistinį tyrimą, kurio tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie gyventojų asmeninio saugumo pažeidimus darbe, smurto artimoje aplinkoje ir už jos ribų paplitimą ir pobūdį. Tyrimo rezultatai parodė, kad bet kokio asmens fizinį (įskaitant grasinimus) ar seksualinį smurtą yra patyrę 25,2 proc. 18–74 metų amžiaus moterų ir 20 proc. to paties amžiaus vyrų.

1 pav. Fizinį (įskaitant grasinimus) ar seksualinį smurtą patyrusių gyventojų[i] dalis pagal lytį ir smurtautojo tipą

Proc.

Tarp nukentėjusiųjų nuo intymaus partnerio[ii] smurto absoliuti dauguma (88,2 proc.) – moterys, tarp patyrusiųjų ne partnerio smurtą daugiau kaip pusė (56,7 proc.) buvo vyrai.

2 pav. Patyrę smurtą gyventojai pagal lytį ir smurtautojo tipą

Proc.

Intymaus partnerio smurtą yra patyrusi beveik kas trečia moteris

Tyrimo rezultatai parodė, kad kas trečia 18–74 metų amžiaus moteris (30,7 proc.) yra patyrusi intymaus partnerio psichologinį, fizinį (įskaitant grasinimus) ar seksualinį smurtą. Patyrusiųjų intymaus partnerio smurtą daugiausia tarp 65–74 metų amžiaus moterų (36,7 proc.), mažiau – tarp jauniausių (18–29 metų amžiaus) moterų (21,2 proc.).

Labiausiai paplitęs psichologinis smurtas, jį patyrė 29,5 proc. moterų. Psichologiškai buvo smurtaujama prieš kas penktą 18–29 metų amžiaus moterį (20,6 proc.), o vyriausių tirtų (65–74 metų amžiaus) moterų grupėje psichologinis smurtas paplitęs dar labiau – jį patyrė 34,3 proc. moterų.

10,3 proc. intymaus partnerio smurtą patyrusių moterų buvo sužalotos fiziškai, 5,5 proc. jautė, kad jų gyvybei gresia pavojus. Dėl pasikartojančio intymaus partnerio smurto 6,2 proc. moterų jautė psichologines pasekmes.

Tyrimo rezultatai parodė, kad partneriai dažniau smurtauja prieš žemesnį išsilavinimą turinčias moteris – tarp įgijusių pagrindinį arba žemesnį išsilavinimą moterų partnerio smurtą patyrė net 44,6 proc. Tarp turinčių aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą partnerio smurtą patyrė kas ketvirta moteris (26,7 proc.).

13,6 proc. 18–74 metų amžiaus moterų yra patyrusios fizinį ar seksualinį ne partnerio smurtą

Ne partnerio smurtą teigė patyrę 13,6 proc. 18–74 metų amžiaus moterų – nuo fizinio smurto (įskaitant grasinimus) nukentėjo 10,9 proc., nuo seksualinio smurto – 6 proc. moterų. Ne partnerio smurtas labiau paplitęs didesnio gyventojų tankumo vietovėse. Tarp didmiesčių gyventojų nukentėjusių nuo ne partnerio moterų buvo 16,3 proc., tarp miestų, miestelių ir kaimų gyventojų – apie 11 proc.

Apie patirtą smurtą dažniausiai kalbamasi su artimaisiais

Ir intymaus partnerio, ir kito asmens smurtą patyrusios moterys dažniausiai apie tai kalbėjosi su artimais asmenimis. Į policiją kreipėsi 26,1 proc. intymaus partnerio smurtą patyrusių moterų ir tik 8,9 proc. patyrusiųjų ne partnerio smurtą.

3 pav. Apie patirtą smurtą asmenis ar institucijas informavusių moterų dalis

Proc.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: