Birželio 14-ąją Jonavoje iškilmingai ir jautriai paminėta Gedulo ir vilties diena. Pirmojo Lietuvos gyventojų trėmimo tikslas buvo pašalinti iš Lietuvos gyventojų sluoksnį, turintį aktyvią tautinę savimonę, tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvavusį nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimo bei įtvirtinimo darbuose. Tačiau birželio 14-oji – ne tik tautos gedulo, bet ir vilties diena. Vilties išgyventi, vilties išvysti savo artimuosius, vilties sugrįžti į tėvynę. Viltis teikė tremtiniams ir politiniams kaliniams jėgų ir tvirtybės. Jie sugrįžo – gyvi ir mirę, kad atgultų amžino poilsio savo gimtinėje. Sugrįždami jie parsinešė ir gyvenimo kelyje jiems švietusią viltį.

Simboliškai, bet jonaviečiai birželio 14-ąją rinkosi į geležinkelio stotį, kur skaitė 1278 Jonavos rajono žmonių, ištremtų į Sibiro platybes, pavardes.

Savo mintimis bei pamąstymais pasidalino rajono meras Mindaugas Sinkevičius, Lietuvos Respublikos Seimo narys Eugenijus Sabutis, savo išgyvenimais pasidalino Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Jonavos skyriaus pirmininkė Irena Tamoševičienė.

Aukų atminimas buvo pagerbtas Visuotine tylos minute.  Tremtiniai visiems mums yra mūsų praeitis, dabartis ir ateitis, jie mūsų istorija.

Neries pagrindinės mokyklos mokiniai kartu su istorijos bei dailės mokytojomis pagamino būtent tremtiniams skirtas atvirutes ir minėjimo metu jas jiems įteikė. Albina ir Simona padeklamavo eiles apie Lietuvą ir Motiną. Jeronimo Ralio gimnazijos folkloro kolektyvas sudainavo tikras, lietuviškas dainas.

Prie atminimo lentos, prie paminklo žuvusiems už laisvę “Stelos”, prie tremtinių kryžiaus miesto kapinėse padėtos gėlės, uždegtos žvakutės. Tremtinių koplyčioje vyko Šv. Mišios už žuvusius tremtyje.

Dėkojame visiems dalyvavusiems minėjime. Ši diena, išties yra svarbi mūsų istorijos dalis, tad nepamirškime šios dienos niekada ir vis stabtelėkime, susitelkime ir raskime laiko pagerbti tremtinius. Jie – mūsų istorija.

Jonavos kultūros centro inf. ir nuotr.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: