Daugelis tyrimo rezultatų džiugina - gyventojai 2021 m. VVTAT veiklą įvertino geriausiai nuo 2010 m. (palankiai vertinančių VVTAT veiklą dalis yra 42%.), dauguma gyventojų (67%) žino, kur kreiptis, kilus ginčui su pardavėju ar paslaugos teikėju. Tai geriausias rezultatas nuo 2003 m. Tačiau yra ir sumažėjusių rodiklių, lyginant su ankstesniais metais. Pavyzdžiui, 2021 m. itin išaugus ir populiarėjant prekybai internetu, vartotojų pasitikėjimas ja visgi mažėjo – 2020 m. pasitikinčių internetine prekyba buvo 41%, 2021 m. - 37%. Be to, daugiau gyventojų per pastaruosius metus susidūrė su vartotojų teisių pažeidimais, sumažėjo vartotojų aktyvumas, t. y. mažiau vartotojų kreipėsi dėl pažeistų teisių gynimo. Šie rodikliai sumažino ir bendrą vartotojų teisių apsaugos indeksą.

 „Gyventojų ir verslininkų nuomonių rezultatai mums parodo, ką turime tobulinti, kokius prioritetus formuoti savo veikloje. Įvertinę tyrimo rezultatus, šiais metais dar daugiau dėmesio skirsime vartotojų teisių pažeidimų prevencijai bei vartojimo ginčų sprendimo tobulinimui, kad vartotojai aktyviau būtų linkę ginti savo pažeistas teises.“ – teigė VVTAT direktorė Neringa Ulbaitė.

Tyrimas atskleidė, kad, nors kasmet vis daugiau vartotojų pasitiki vartojimo ginčų neteisminiu nagrinėjimu (2019 m. – 43%, 2020 m. -55%, 2021 m. - 62%), visgi dar maža dalis gyventojų žino apie neteisminį ginčų nagrinėjimo būdą - tik 26% respondentų. Tuo tarpu verslo atstovų nuomonių tyrimo duomenimis net 59% verslininkų teigia žinantys apie neteisminį ginčų nagrinėjimą. Svarbiausia neteisminio ginčo pasirinkimo priežastimi verslininkai nurodė išsaugotą įmonės reputaciją (45%), kiek mažiau (43%) nurodė, jog tokio ginčo sprendimo galimybės yra pigesnės ir paprastesnės. Dauguma įmonių nurodė, kad kilus ginčui, siekia susitarti su vartotoju nesikreipdamos į teismą.

Vis labiau plečiantis elektroninei erdvei, vartotojams informaciją internete, institucijų tinklalapiuose bei socialinėse paskyrose (jų reikšmė nuo praėjusių metų itin išaugo – 2020 m. – 19%, 2021 m. – 38%) rasti patogiau ir lengviau negu kitomis informavimo priemonėmis –radijuje ar spaudoje. Visgi patogiausia informacijos forma vartotojai įvardino Respublikinę televiziją.

2021 m. VVTAT kaip ir ankstesniais metais, ypatingą dėmesį skyrė galimų pažeidimų prevencijai, – ne tik nagrinėjo gautus pranešimus, tačiau aktyviai vykdė stebėseną bei teikė rekomendacijas ir konsultacijas komercinės veiklos subjektams. Tyrimo duomenimis, didžioji dalis verslininkų, gavę prevencinio pobūdžio rekomendacijas iš VVTAT dėl galimų teisės aktų pažeidimų, į jas atsižvelgė. Net 86% verslo atstovų nurodė, kad VVTAT mokymai ir konsultacijos buvo naudingi, todėl VVTAT ir 2022 m. planuoja rengti mokymus įvairiais vartotojų teisių apsaugos klausimais bei kviesti verslo atstovus aktyviai dalyvauti juose.

Tyrimas taip pat atskleidė, jog ir vartotojams, ir verslui svarbus tausojantis vartojimas. Net 67% įmonių nurodė, jog  prisideda prie aplinką tausojančio vartojimo skatinimo, kasmet tokių įmonių daugėja (2020 m. - 65%). Tyrimo duomenimis, daugumai (68%) vartotojų yra svarbu, ar jie perka prekę/ paslaugą iš įmonės, kuri prisideda prie aplinką tausojančio vartojimo skatinimo. Daugiau tokių 18-39 m. amžiaus grupėje (77%).

2022 m. VVTAT, atsižvelgdama į gyventojų ir įmonių apklausų rezultatus, Europos Sąjungos ir nacionalinius prioritetus vartotojų teisių apsaugos srityje, tęs informavimo ir švietimo veiklas, susijusias su tvariu ir tausojančiu vartojimu, taip pat dėmesys bus skiriamas neteisminiam ginčų sprendimui, informavimui apie pavojingus produktus, apgavystėms internete bei reikalavimams reklamai. Kaip ir kasmet, skatindama kryptingą ir vieningą vartotojų švietimą, VVTAT, kartu su kitomis vartotojų teisių srityje veikiančiomis institucijomis, numato parengti tarpinstitucinį vartotojų švietimo veiklos planą.

Su atliktomis tyrimų ataskaitomis galima susipažinti čia: vartotojųįmonių.

VVTAT inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: