Kaip skelbiama Jonavos rajono savivaldybės puslapyje, savivaldybės tarybą sudaro šeši (jų sąrašą galite rasti čia) komitetai. Tarybos veiklos reglamente nurodoma, kad kiekvienas komitetas vykdo tarybos nustatytus įgaliojimus: savo iniciatyva arba tarybos pavedimu pagal savo kompetenciją rengia tarybos sprendimų projektus, svarsto tarybai pateiktų tarybos sprendimų projektus, teikia pasiūlymus ir išvadas dėl jų, gali raštu kreiptis į tarybą dėl tarybos posėdžio darbotvarkės bei vykdo kitas funkcijas (plačiau skaitykite čia). Vėliau, Tarybos posėdžių metu, jau parengti sprendimų projektai būna tik trumpai pristatomi bei aptariami. Tuomet vyksta balsavimas.

Dalis jonaviečių seniai kelia klausimą, kodėl komitetų posėdžiai nėra transliuojami viešai taip, kaip Tarybos, kodėl nėra lengvai prieinami bent jau jų garso įrašai, protokolai - esą tuomet rinkėjai galėtų matyti, kokius klausimus palaiko arba kaip tik  kritikuoja jų išrinkti politikai, kas leistų žinoti už konkrečius sprendimus atsakingus asmenis.

Būta ir tokių Jonavos gyventojų, kurie patys kreipėsi į Savivaldybę su prašymu viešinti bent balsavimų rezultatus su konkrečiomis pavardėmis,  tačiau gavo atsakymus, jog tai prasilenktų su duomenų apsauga.

,,Informuojame, kad nei Vietos savivaldos įstatymas, nei 2019-09-19 Jonavos rajono savivaldybės sprendimu nr. 1 TS-170 patvirtintas tarybos veiklos reglamentas nenustato komitetų posėdžių garso įrašų pateikimo tvarkos. Atsižvelgiant į tai, buvo gauta rekomendacija komitetų posėdžių garso įrašų nepateikti, idant nebūtų pažeistas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas", - toks atsakymas buvo pateiktas vienam iš į savivaldybę besikreipusių jonaviečių (vardas ir pavardė redakcijai žinomi).

Čia,  ko  gero, verta paminėti, kad komitetų posėdžių viešinimo praktika jau įgyvendinta kaimyninėje Kėdainių savivaldybėje (žiūrėti čia). Ji problemų dėl BDAR, panašu, neįžvelgė. 

Įvardyta viena kliūtis

Pastebėjimų dėl to sulaukėme iš ne vieno portalo jonavoszinios.lt skaitytojo. Ne kartą iškeltas ir klausimas, ar Tarybos nariai nenori ,,apnuoginti" savo sprendimų, ar išties negali? Juk ir anksčiau, ne vieno posėdžio metu, šis klausimas buvo svarstytas pačių Tarybos narių, tačiau balsavimas jam nebuvo palankus.

Susisiekus su Jonavos rajono savivaldybės atsakymų į užklausas ir informavimo tarnautoju Evaldu Utyra dėl aptarto klausimo, gautas atsakymas, kuriame BDAR nėra akcentuojamas, tačiau įvardijamos kitos kliūtys, minėtos ir gyventojus pasiekusiuose raštuose.

,,Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas šiandien nenumato tarybos komitetų posėdžių transliacijų. Toks yra tarybos narių sprendimas – jei taryba nuspręs, posėdžiai bus transliuojami", - nurodė E. Utyra. 

Kadangi pagal tai galima daryti išvadą, kad viskas - pačių Tarybos narių rankose, visiems jiems, Savivaldybės puslapyje skelbiamais elektroniniais paštais, vasario 22-ąją nusiųstas paraginimas pasisakyti šiuo klausimu: ką jie mano apie redakcijai pateiktą savivaldybės atsakymą bei komitetų posėdžių viešinimą? 

Pasisakė už atvirumą

Netrukus į tai sureagavęs Remigijus Osauskas teigė, kad visiškai pritaria viešumui. 

,,Labai gerai, kad palietėte šia temą, nes vis daugiau jonaviečių stebi tarybos posėdžių transliacijas, dalyvauja diskusijose socialiniuose tinkluose ir tikrai kyla  poreikis matyti viešus komitetų posėdžius. Persiunčiu savo nuomonę dėl komiteto posėdžių viešinimo.

Per pastaruosius 3 metus, teikiau tarybos posėdžiuose du kartus sprendimo projektą, kad komitetų posėdžiai būtų vieši ir prieinami kiekvienam gyventojui. Deja, nesėkmingai. Po paskutinio balsavimo (2021 m. gruodžio mėn.) pasidarė akivaizdu, kad komitetų posėdžių viešinimui pritaria visų politinių jėgų atstovai taryboje, išskyrus „Vieningi socialdemokratai“ frakcijos narius. O jų balsai nulemia, kad tokiam siūlymui nepritarta.

Per viešus tarybos posėdžius, jei užduodi pranešėjui klausimus ar teiki pasiūlymą, dažnai iš kolegų, išgirstu – reikėjo komitete diskutuoti, klausinėti, prašyti papildomos informacijos, o jau tarybos posėdyje reikia būti apsisprendusiam ir balsuoti. Vadinasi tarybos posėdyje ne vieta diskusijai, nes jos turi vykti komitete. Tačiau rajono gyventojui, komiteto posėdžiai, kuriuose vyksta aktyvi diskusija dėl siūlomų sprendimų, yra neprieinami.

Jau ne vienoje savivaldybėje komitetų posėdžiai yra vieši, tad visiškai yra nesuprantama ir nėra jokio logiško paaiškinimo, kodėl Jonavoje komiteto posėdis – vis dar tabu rajono gyventojui.

Atviri komitetų posėdžiai – ne tik tai galimybė aktyviam mūsų gyventojui, besidominčiam rajono savivaldos veikla, išgirsti svarstomų klausimų projektus, argumentus, bet ir pareikšti savo nuomonę iki tarybos posėdžio. Gyventojai taip pat atvirų komiteto posėdžių dėka, galėtų geriau pažinti išrinktus tarybos narius ir lengviau apsispręsti balsuojant rinkimuose", - teigė R. Osauskas.

Taip pat palaiko

Savo nuomonę pateikė ir Ž. Galimovas bei K.Macionis.

,,Mes su kolega Kęstučiu Macioniu komitetų posėdžių transliavimą visada palaikėme, nes tai buvo ir mūsų, Jonavos liberalų, rinkiminėje programoje. Manome, kad tai padidintų skaidrumą, politinę atsakomybę, stiprintų visuomenės įsitraukimą ir domėjimąsi politika.

Jei vėl komitetų transliavimo klausimus bus svarstomas, mes jį ir toliau nuosekliai palaikysime", - tokį atsakymą pateikė Ž. Galimovas, kuriam paantrino ir pats K. Macionis.

Reikia pasiruošti

Marijona Širvelienė neturi nieko prieš komitetų posėdžių viešinimą,

,,Dėl tiesioginio transliavimo tarybos komiteto posėdžių. Paanalizavusi statistiką, kiek gyventojų stebi, peržiūri tarybos posėdžius, pastebėjau, kad tai sudaro labai mažą dalį rinkėjų. Manau, kad transliuojant komitetų posėdžius, stebėtojų būtų dar kelis kartus mažiau.

Jeigu situacija keičiasi ir daug gyventojų nori žinoti kaip svarstomi klausimai komitetuose, nematau didelės problemos, turime atsižvelgti į žmonių pageidavimą. Tam reikia pasiruošti: papildyti tarybos Reglamentą ir numatyti lėšas tiesioginiam transliavimui", - pasakojo Tarybos narė.

Nepasiekiami ar neturi nuomonės?

 Daugiau atsakymų, deja, nesulaukėme. Galbūt dalis Tarybos narių nenorėjo pasisakyti, dalis - nesitikrina elektroninio pašto. Tiesa, gavome ir pašto perspėjimą, kad trims gavėjams laiškų pristatyti nepavyko. 

Tad šį straipsnį pabaigsime atviru klausimu: Ar tikrai dalis Tarybos narių elektroniniu paštu jonaviečiams - nepasiekiami?  

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: