Šiandien Kaimo reikalų komitetas, vykdydamas parlamentinę kontrolę dėl Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo, išklausė atsakingų institucijų atstovų informaciją apie privalomą gyvūnų augintinių (šunų, kačių ir šeškų) ženklinimą ir registravimą. Vadovaujantis šiuo įstatymu, nuo 2022 m. gegužės 1 d. įsigaliojo prievolė suženklinti ir registruoti visus gyvūnus augintinius (šunis, kates ir šeškus).

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – VĮ ŽŪIKVC) viešai skelbiamais duomenimis, iki šių metų gegužės 1 d. Lietuvoje paženklinta ir Gyvūnų augintinių registre (toliau – GAR) įregistruota beveik 300 tūkst. kačių, šunų ir šeškų – maždaug kas ketvirtas gyvūnas. Nesuspėjusieji iki Įstatymo numatyto termino mikroschema paženklinti kačių, šunų ir šeškų, nors ir vėliau, privalės tai atlikti. Už vėlavimą baudų kol kas neketinama skirti, pradžioje visada galima įspėti gyvūno augintinio savininką dėl jam kylančios administracinės atsakomybės. Atsitikus nemaloniems incidentams, susijusiems su gyvūnų gerovės, teisėtvarkos pažeidimų atvejais, atsakomybė neišvengiama.

Socialiai remtini asmenys ir gyvūnų globėjai, laikantys šunis, kates bei šeškus, atvestus iki 2021 m. gegužės 1 d., galėjo gauti kompensaciją už ženklinimą mikroschemomis bei registracijos GAR paslaugą. Kompensuota ne daugiau kaip 15 eurų už vieno gyvūno augintinio ženklinimo ir registravimo paslaugas. Šia parama pasinaudojo nedaug žmonių. Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas informavo, kad socialiai remtiniems asmenims ir gyvūnų globėjams, laikantiems šunis, kates bei šeškus, atvestus iki 2021 m. gegužės 1 d., kompensacija už ženklinimą mikroschemomis ir registracija GAR  pratęsta iki 2022 m. pabaigos.

Komiteto pirmininkas Viktoras Pranckietis pasiūlė nepanaudotas lėšas, skirtas kompensavimui už gyvūnų augintinių ženklinimą, naudoti aiškiais tikslais. Atsižvelgdamas į tai, kad iki Įstatymo numatyto termino (iki 2022 m. gegužės 1 d.) liko apie 60 procentų nesuženklintų mikroschema kačių, šunų ir šeškų, taip pat pasiūlė Įstatymo iniciatoriams kuo greičiau apsispręsti dėl šio Įstatymo termino pratęsimo. V. Pranckietis atkreipė dėmesį, kad svarstant šį įstatymo projektą, komitetas siūlė vėlesnį privalomo gyvūnų augintinių ženklinimo mikroschemomis ir jų registravimo terminą – iki 2025 m. gegužės 1 d.  „Reikėtų ne vien šūkiais gyvūnus mylėti, bet ir realiais darbais“, – pabrėžė komiteto pirmininkas.

Komiteto narys Kęstutis Mažeika pasiūlė Žemės ūkio ministerijai ŽŪM) kuo greičiau paviešinti informaciją apie tai, kad  pratęstas kompensacijos terminas socialiai remtiniems asmenims ir gyvūnų globėjams, laikantiems šunis, kates bei šeškus, atvestus iki 2021 m. gegužės 1 d., už ženklinimo mikroschemomis bei registracijos paslaugą iki 2022 m. pabaigos. Jis taip pat pažymėjo, kad ŽŪM turi visus įrankius ir svertus siūlyti prievolės suženklinti ir registruoti visus gyvūnus augintinius (šunis, kates ir šeškus) termino pratęsimui.

 

Seimo kanceliarijos Kaimo reikalų komiteto biuro inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: