Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos informacija parapijiečiams karantino laikotarpiui. 

Dėl rimtos pandeminės situacijos ir LR Vyriausybės paskelbtų apribojimų nuo gruodžio 16 dienos iki 2021 m. sausio 3 dienos stabdomos viešosios pamaldos: Šv. Mišios bus aukojamos nedalyvaujant tikintiesiems.

Išimtis – laidotuvių Šv. Mišios, kuriose gali dalyvauti tik artimiausi šeimos nariai. Jūsų užsakytomis ir toliau užsakomomis intencijomis Šv. Mišias kunigai aukos melsdamiesi vieni, nedalyvaujant žmonėms. Mišios bus aukojamos Jūsų užprašytą dieną 9 valandą (vakarinių Šv. Mišių nebus).

Bažnyčia bus atidaryta privačiai tyliai maldai, laikantis apribojimų: šiokiadieniais ir šeštadieniais – nuo 17.00 iki 19.00 val., sekmadieniais – nuo 9.30 iki 11.00 val.

Susitarus su kunigu, klausomos išpažintys ir dalijama šv. Komunija.

Kasdien 20.00 val., skambant bažnyčios varpams, esate kviečiami melstis šv. Juozapo maldą „Į Tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami…“.

PPARAPIJOS RAŠTINĖS DARBO LAIKAS: I – V nuo 9.30 iki 17.30 val. Tel. 8 349 54842, mob. 8 650 76401

Klebono kun. V. Birjoto tel. nr. 8 686 53390

Vikaro kun. J. Čičirkos tel. nr. 8 613 65333

Parapijos klebonas dekanas Virginijus Birjotas 

Taip pat skaitykite: