Artimiausiame Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje bus teikiamas sprendimo projektas „Dėl Jonavos rajono savivaldybės sveikatos centro kūrimo inicijavimo ir pavedimo savivaldybės merui“. Šis sprendimo projektas parengtas įgyvendinant Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) nurodymus. 

„Jau ne vienerius metus kalbama apie sveikatos reformą, kuri turi daug dedamųjų dalių. Vienas iš ministerijos tikslų, kad visuose rajonuose atsirastų Sveikatos centrai, kurie gali veikti keliomis formomis – bendradarbiavimas funkciniu pagrindu, struktūriniu pagrindu ir mišrus Sveikatos centras. Mūsų savivaldybėje planuotume steigti funkcinio bendradarbiavimo pagrindu veikiantį Sveikatos centrą, kuris nebūtų kažkoks atskiras juridinis vienetas.

Tai reiškia, kad įstaigos, kurios dalyvauja Lietuvos nacionalinėje sveikatos sistemoje (LNSS), pasirašo bendradarbiavimo sutartis dėl paslaugų, apmokamų iš Teritorinės ligonių kasos, teikimo gyventojams. Šis sprendimo projektas įgyvendintų kitus teisės aktus“,- sako Jonavos r. savivaldybės vicemerė Birutė Gailienė.

Tai tik pirmas žingsnis  

Pasak vicemerės B. Gailienės, šis sprendimo projektas yra tik pirmasis žingsnis, siekiant įkurti  Jonavos rajono savivaldybės sveikatos centrą. Patvirtinus aptariamą sprendimo projektą, savivaldybės meras inicijuotų kitus veiksmus, nurodytus Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos apraše.

- Bus paskelbiama vieša informacija apie planuojamą kurti Sveikatos centrą funkcinio bendradarbiavimo pagrindu ir raštu kreipiamasi į LNSS priklausančias privačias įstaigas, kurios per nurodytą laikotarpį, turės pateikti rašytinį atsakymą su apsisprendimu dalyvauti ar ne sveikatos centro veikloje.

- Sveikatos centre turės būti sudaroma galimybė pacientams gauti valstybės laiduojamas (nemokamas) sveikatos centro asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

- Bus organizuojamas visų įstaigų (ir privačių) atstovų posėdis dėl sveikatos centro veiklos ir bendradarbiavimo sutarties sąlygų aptarimo.

- Po visų įgyvendintų etapų, bus teikiamas motyvuotas ir pagrįstas tarybos sprendimo projektas dėl sveikatos centrui priskiriamų teikti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo, kuriame bus apibrėžiama kokios konkrečiai LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaigos Jonavos rajono savivaldybėje bendradarbiaus funkcinio sveikatos centro veikloje.

Laukiamos investicijos į rajonus

Kaip skelbia SAM, Sveikatos centro idėja skirta sustiprinti šeimos medicinos paslaugas ten, kur veikia daug mažesnių šeimos gydytojo kabinetų. SAM teigimu, sveikatos centras apjungs pirminę ir antrinę sveikatos priežiūrą per gydymo įstaigų bendradarbiavimą. Pranešama, kad Sveikatos centro vizija yra viena iš sveikatos sistemos pertvarkos priemonių, kuria siekiama priartinti paslaugas arčiau gyventojų ir jas padaryti kokybiškesnes.

„Svarbu atlikti šiuos „namų darbus“, nes ministerija planuoja rugsėjo mėnesį skelbti kvietimą investicijoms. Noriu pabrėžti, kad ne vienerius metus buvo kalbama apie nemenkas investicijas, kurios pasieks rajonus, tačiau iki šiol tiksli investicijų suma nėra aiški. Nors buvo planuojama, kad Jonavai būtų skirta daugiau kaip 3 milijonai eurų, kurie pasiskirstytų stiprinant paslaugas, tačiau  jokių finansavimo gairių dar nėra paskelbta. Vis tik tikimės, kad ministerija mūsų nepaves, bendradarbiavimas bus sklandus ir atneš naudą gyventojams“, - sako vicemerė B. Gailienė.  

Aprašas įsigalios nuo šių metų rugpjūčio

Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos apraše nustatyti sveikatos centro veikimo principai – sveikatos centro savivaldybėje kūrimas, sveikatos centro paslaugų sąrašas, sveikatos centro darbo organizavimo tvarka, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sveikatos centre tvarka, sveikatos centro paslaugų apmokėjimo tvarka.

Aprašas įsigalios nuo šių metų rugpjūčio 1 d. – nuo tada formaliai veiklą gali pradėti savivaldybės Sveikatos centras.

Jonavos rajono savivaldybėje, turinčioje daugiau kaip 21 tūkstantį gyventojų, teikiant Sveikatos centrui priskiriamas paslaugas, savivaldybės pavaldumo viešosios LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaigos - Jonavos ligoninė, Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras (būtų Sveikatos centro koordinuojanti įstaiga), Jonavos rajono visuomenės sveikatos biuras (arba atitinkamas paslaugas teikiančios privačios įstaigos, jei jos pareikš norą bendradarbiauti) privalės bendradarbiauti funkcinio bendradarbiavimo būdu.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: