Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų vado Prezidento Emmanuelio Macrono vizito Rukloje išvakarėse dalijamės Prancūzijos kariuomenės kapitono Sébastieno Iserno parengtu interviu su Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“, kuriai pavaldi NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinė grupė, vadu pulkininku Mindaugu Petkevičiumi apie Prancūzijos ir Lietuvos karių bendradarbiavimą. 

Ką Jums reiškia tai, kad jau antrą kartą savo brigadoje Rukloje priimate Prancūzijos karius? 

Žvelgiant iš platesnės perspektyvos, tai, kad Prancūzijos kariai dalyvauja NATO priešakinių pajėgų kovinėje grupėje, yra realus NATO veiksmas. Tai ir puikus NATO kolektyvinės gynybos įsipareigojimų pavyzdys. Taip stiprinamas Lietuvos visuomenės saugumas. O iš taktinės pusės man, kaip brigados vadui, labai naudinga į bendrą komandą priimti Prancūzijos, taip pat ir kitų šalių karius. Čia mes veikiame toje pačioje erdvėje, treniruojamės atlikti tuos pačius veiksmus, bendradarbiaujame ir vis sklandžiau vyksta tarpusavio sąveika. O svarbiausia – taip didiname pasitikėjimą vieni kitais, tai labai svarbu kovos bendražygiams. Labai džiaugiuosi, kad Prancūzijos kariai Lietuvoje dislokuojami jau antrą kartą. Būtų buvę puiku, jeigu jie būtų galėję geriau susipažinti su mūsų šalimi, pamatyti jos daugiau, bet sukliudė koronaviruso pandemijos nulemti apribojimai. O kalbant apie treniravimąsi, aš nekantriai laukiu pratybų „Geležinis vilkas“. Kol kas pasirengimas joms vyksta sklandžiai. Lapkritį NATO kovinė grupė turėtų dalyvauti dar vienose pratybose su Lietuvos kariuomene. NATO priešakinių pajėgų bataliono kariams vadovaus brigada „Geležinis Vilkas“, kartu su kovinės grupės kariais planuosime, ginsimės, pulsime ir mokysimės vieni iš kitų. 

Ar Jūs asmeniškai pats esate tarnavęs kurioje nors tarptautinėje ES, NATO operacijoje, ar misijoje Afrikoje kartu su Prancūzijos kariais? 

Anksčiau nesu tarnavęs tiesiogiai su Prancūzijos kariais, bet šiek tiek su jais susipažinau, kai buvau dislokuotas tarptautiniame štabe Briunsiume, NATO Jungtinių pajėgų vadavietėje Nyderlanduose. Tuomet, tarnaujant štabe, teko bendradarbiauti su prancūzų kariais. Prancūzijos karių teko sutikti ir Kabule, kai tarnavau provincijos atkūrimo grupėje Afganistane. Prancūzija turi ilgą karinę istoriją. Jūs mokate užduotis atlikti nestandartiškai ir visada tai darote sėkmingai. Aš apie Prancūzijos karius girdėjau tik gerų dalykų. 

Ar šiuo metu brigados „Geležinis Vilkas“ kariai tarnauja kurioje nors operacijoje užsienyje? 

Taip, bet jų nėra daug. Įvairiose vietose esame dislokavę štabo karininkų. Siunčiame brigados karius į mokymo misiją Ukrainoje. Savo profesine patirtimi – individualiaisiais, šaudymo įgūdžiais – dalijamės su savo draugais ukrainiečiais. Tam šiuo metu skiriame daugiausia dėmesio. Nuo 2014 metų Lietuvos kariuomenė daugiau dėmesio skiria savo šalies gynybai. Atkūrėme nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ir investuojamą į naują ginkluotę ir įrangą. 

Pastarosiomis savaitėmis čia, Rukloje, matome treniruojantis daug jaunų karių. Mūsų dislokacijos pradžioje, liepą ir rugpjūtį, su mumis atvyko jaunuolių, kurie visai neseniai pradėjo tarnybą Prancūzijoje, o dabar ją tęsia čia. Tada žygiavo ir dainavo jie, o dabar tą patį daro lietuviai. 

Nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba Lietuvoje buvo atkurta todėl, kad mūsų kariuomenei reikia rezervo bei pasikeitė saugumo aplinka. Vis dėlto pagrindinė priežastis yra tai, kad norime žmones vėl patraukti prie gynybos. Ugdome visuomenės atsparumą. Juk jei reikės gintis, tai bus ne tik kariuomenės, bet ir visos visuomenės reikalas. 

---- 

Į NATO priešakinių pajėgų kovinę grupę Lietuvoje integruotas Prancūzijos kariuomenės misijos vienetas „Lynx“ pusei metų dislokuotas Lietuvoje jau antrą kartą nuo 2018 metų. Nuo pat atvykimo į bazę Rukloje liepos pradžioje Prancūzijos kariai nuolat bendrauja su Lietuvos kariuomenės mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Priimančiosios šalies paramos vieneto kariais. 

„Mūsų užduotis – kiekvienai NATO priešakinių pajėgų kovinėje grupėje dalyvaujančiai šaliai teikti priimančiosios šalies paramą – apgyvendinimo, maitinimo, jei reikia, stengiamės patenkinti ir kitus specifinius jų poreikius, kai vyksta pratybos ar vizitai, – pasakojo brigados „Geležinis Vilkas“, kuriai pavaldi NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinė grupė, Priimančiosios šalies paramos padalinio viršininkas kpt. Darius. – Mes esame ryšys tarp Rukloje dislokuotų sąjungininkų ir Lietuvos kariuomenės.“ 

Glaudus Lietuvos ir Prancūzijos karių bendradarbiavimas prasidėjo daug anksčiau, nei Prancūzijos kontingentas atvyko į Lietuvą. Pasak Prancūzijos kariuomenės misijos vieneto „Lynx“ Nacionalinio paramos vieneto vado majoro Serg‘o, bendradarbiavimas su brigados „Geležinis Vilkas“ Priimančiosios šalies paramos vieneto kariais nuo pat pirmos akimirkos buvo nuoširdus, šiltas ir produktyvus. 

„Prancūzijos karių atvykimui į Ruklą pradėjome ruoštis dar balandžio mėnesį ir tada kpt. Dariaus skyriaus pagalba mums buvo neįkainojama“, – pabrėžė jis. 

Kapt. Darius ir mjr. Serge’as kartu dirbo ne vieną kartą. „Kiekvienos savaitės ketvirtadienį mes rengiame visų NATO kovinės grupės Lietuvoje šalių nacionalinių paramos vienetų vadų susirinkimą. Tada galime išsakyti savo prašymus, rasti sprendimus galimoms problemoms dėl infrastruktūros, gauname daugiau informacijos apie įvykius, kurie gali turėti įtakos kasdienei Prancūzijos kontingento karių tarnybai,” – pasakojo Prancūzijos kariuomenės misijos „Lynx“ Nacionalinio paramos vieneto vadas. 

„Mes prancūzams padėjome, kai bazėje lankėsi Prancūzijos ambasadorius, taip pat organizuojant Prancūzijos nacionalinės šventės liepos 14-ąją minėjimą. Mūsų užduotis buvo padėti paruošti rikiuotės aikštę, transporto priemones, skirti karių eismui reguliuoti vykstant ceremonijoms,“ ¬– tęsė kpt. Darius. 

„Visada susitikę su kolegomis lietuviais jaučiamės laukiami. Jie visada noriai mums padeda ir rūpinasi, kad visi Rukloje tarnaujantys Prancūzijos kariai galėtų jaustis patogiai,“ ¬– apibendrino pokalbį mjr. Serge‘as. 

Leitenantės Kristinos pareiga – padėti Prancūzijos kontingentui megzti ryšius su civiline Lietuvos visuomene, pavyzdžiui, su mokyklų ar Vilniaus universiteto atstovais rengiant įvairius projektus. 

„Su kapitonu Sebastienu bendradarbiavome derindami mūsų pajėgų veiksmus, bendravimą su vietos žiniasklaida, kad būtų iškomunikuota prancūzų misija ir abiejų šalių kariuomenės geriau susipažintų viena su kita,“ – pasakojo Lietuvos karininkė. Jau po keleto dienų ji ir vėl dirbs kartu su Prancūzijos kariais – reikės priimti Lietuvos ir Prancūzijos prezidentus, atvyksiančius oficialaus vizito į karinę bazę Rukloje. 

„Tiesiog puiku, kad Rukloje tarnauja Prancūzijos, taip pat ir kitų NATO šalių kariai. Mes vienodai treniruojamės, bendradarbiaujame ir taip geriname gebėjimus sąveikauti. Labai svarbu kurti pasitikėjimą – to labai prireiktų, jei mums tektų veikti kartu. Labai gerai vertinu čia tarnaujančius karius ir ypač džiaugiuosi, kad Prancūzijos kariai Lietuvoje tarnauja jau antrą kartą,“ – sako brigados „Geležinis Vilkas“, kuriai pavaldi NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinė grupė, vadas pulkininkas Mindaugas Petkevičius. Anot jo, jam garbė tarnauti su misijos „Lynx“ kariais. „Jūs mokate dirbti taip, kad visada pavyktų. Apie prancūzų karius esu girdėjęs vien tik gerų atsiliepimų“ , – sako brigados vadas.

 

KAM inf. 

Nuotraukos: @ema/com

 

Taip pat skaitykite: