Aplinkos apsaugos agentūros oro kokybės matavimo stotys fiksuoja padidėjusį oro užterštumą. Jonavoje, per pastarąsias 24 val., fiksuojamas aukštas oro užterštumas kietosiomis dalelėmis KD10.

Spalio 11 d. duomenimis, fiksuojamas 55.66 μg/m³ kietųjų dalelių kiekis, kuris gali būti kenksmingas žmogui.  (Labai žemas užterštumas kietosiomis dalelėmis  laikomas tuomet, kai per parą fiksuojamas 0 - 15 μg/m³ kiekis.)

Į žmogaus organizmą kietosios dalelės patenka kvėpuojant. Kietųjų dalelių poveikis organizmui priklauso nuo jų frakcijos dydžio, fizikinių ir cheminių savybių bei koncentracijos. Stambesnės daleles sulaikomos viršutiniuose kvėpavimo takuose.  KD10 (kietosios dalelės iki 10 mikronų aerodinaminio skersmens) dalelės gali nusėsti bronchuose ir plaučiuose, sukeldamos kosulį ir čiaudulį.

Esant labai aukštam užterštumui, stenkitės kuo mažiau būti atvirame ore; būdami patalpose, neatidarykite langų; pajutę sveikatos sutrikimus, kreipkitės į gydytoją.

Taip pat skaitykite: