Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įpareigojo Nacionalinę švietimo agentūrą atlikti visų šiuo metu mokyklose naudojamų rusų kalbos - gimtosios ir užsienio - vadovėlių peržiūrą. Precedento neturinčio patikrinimo metu iš viso bus peržiūrėtas 21 vadovėlis: 8 skirti gimtajai (rusų) kalbai mokyti ir 13 – mokyti užsienio kalbai.

 

Visi edukacinių leidinių leidėjai taip pat įsipareigoja per dvi savaites peržiūrėti visus dabar vadovėlių duomenų bazėje esančius ir ugdymo procese naudojamus leidinius.

 

Taip pat ministerija inicijuos teminį mokyklų veiklos vertinimą, skirtą užsienio kalbų mokymui: bus įvertinta antrųjų užsienio kalbų mokymo kokybė, situacija, numatytos pagalbos priemonės.

 

Apie tai šiandien paskelbta švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės inicijuotame susitikime su vadovėlių leidėjais – „Briedžio“, „Didaktos“, „Vyturio“, „Šviesos“, „Presvikos“, „Baltų lankų“, „Tev“, taip pat „Lietuvos Junior Achievment“, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidyklų atstovais.

 

„Pirmiausia leidėjai turi prisiimti atsakomybę“, – po susitikimo sakė leidyklos „Baltos lankos“ vadovas Saulius Žukas.

 

Kartu aptarta ir naujų vadovėlių leidyba atnaujinus bendrąsias ugdymo programas. Jas patvirtinus, Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kasmet atliks pasirinktų mokyklose naudojamų vadovėlių atitikties bendrosioms programoms vertinimą. Iš pradžių leidyklos nuspręs, kurie vadovėliai atitinka programas, kuriuos galima atnaujinti, pvz., papildant įklijomis, o kuriuos reikia pakeisti iš esmės.

 

„Šių priemonių privalome imtis, kad daugiau niekada nepasikartotų su rusų kalbos vadovėliu nutikusi istorija. Vadovėlių kokybė - tai ir kiekvienos leidyklos garbės reikalas, todėl tiek valstybiniu lygiu, tiek leidyklos turi labai rimtai vertinti vadovėlių turinį – čia negali būti jokių kompromisų. Peržiūrėjome vadovėlių kokybės vertinimo ir priežiūros mechanizmą, atsakomybes. Rusų kalbos vadovėlis „В добрый путь“ („V dobrij put“) išimtas iš apyvartos, išimtas iš Galiojančių vadovėlių duomenų bazės. Leidykla „Šviesa“ kreipėsi į visus platintojus ir paprašė sustabdyti  jo prekybą. Leidykla taip pat paragino mokyklas grąžinti šiemet įsigytus vadovėlius, mokykloms bus grąžinti pinigai.

 

Mokyklas ir savivaldybes informavome, kad šis vadovėlis netinkamas naudoti ugdymo procese, jis turi būti išimtas ir iš mokyklų bibliotekų archyvų“, - sako ministrė Jurgita Šiugždinienė.

 

Iš ugdymo proceso pašalintus vadovėlius mokyklos turės pakeisti kitais, galiojančiais vadovėliais.

 

Bus ne tik peržiūrimi jau išleisti vadovėliai. Ministerija pati inicijuos tautinių mažumų gimtųjų kalbų vadovėlių parengimą, leidybą ir mokyklų aprūpinimą. Prioritetas teks pradiniam ugdymui. Taip pat bus parengtos skaitmeninės ugdymo priemonės vyresnių klasių mokiniams.

 

Šių metų gegužę, po dvejus metus trukusių diskusijų su leidėjais, buvo patvirtinta ir įsigaliojo nauja vadovėlių ir mokymo priemonių vertinimo tvarka. Pagal ją, remiantis pasauline praktika, stiprinama kokybės priežiūra. Naujoje tvarkoje nustatyta, kad vadovėlį vertina ne mažiau kaip trys recenzentai, kurie yra dalyko specialistai arba mokytojai praktikai.

 

Labai svarbi ir NŠA atsakomybė. Pasirinktų vadovėlių vertinimą  ji turės atlikti kasmet. Agentūrai nustačius, kad vadovėlis ar skaitmeninė mokymo priemonė neatitinka reikalavimų, vadovėlio rengėjai informuojami raštu, nustatomas terminas, per kokį laiką trūkumai turi būti pašalinti. Vertinimo ataskaita taip pat skelbiama viešai agentūros tinklalapyje. Jei trūkumai per nustatytą laiką nepašalinami, vadovėlis išbraukiamas iš vadovėlių duomenų bazės ir tokiu būdu pripažįstamas nebetinkamu naudoti ugdymo procese.

 

NŠA rinks duomenis apie mokyklų įsigytus vadovėlius ir teiks informaciją Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai apie tai, kokių vadovėlių mokykloms stinga. Trūkstant konkretaus dalyko vadovėlių ministerija inicijuotų jų rengimą, leidybą bei mokyklų aprūpinimą jais.

ŠMSM info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: