Jonava, kaip ir visa Lietuva, Statistikos departamento spalvinių zonų žemėlapyje „nudažyta“ juoda spalva, į kurią patenkama, kai per dvi savaites 100 tūkst. gyventojų nustatoma 500 ar daugiau naujų koronaviruso infekcijos atvejų. Lietuvoje per vakar parą nustatyta 9 490 naujų susirgimų, Jonavoje – 71 susirgimas ir registruoti tik 2 pasveikimo atvejai. Sausio 26 dienos duomenimis Jonavoje iš viso serga 699 jonaviečiai.

Stebint visoje šalyje augančius sergamumo rodiklius, portalas jonavoszinios.lt gavo kelių tėvų nuogąstavimus, jog gimnazistai ruošiami nuotoliui, mat mokinių tarpe nustatyta nemažai koronaviruso atvejų. Tėvai su nerimu žvelgia į nuotolinį mokymąsi bei teiraujasi, gal jau ruošiami nurodymai ugdymo įstaigoms taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą (IPRR)? Ar nuotoliu mokytųsi atskiros klasės, kuriose nemažai susirgimų, ar į nuotolinį mokymą būtų siunčiama visa mokykla?

Atsakymus, kokiais atvejais būtų taikomas IPRR, pateikia Jonavos rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja) Renata Merfeldienė:

„Tikrai suprantu tėvų nuogąstavimus dėl nuotolinio mokymo, tačiau, jei dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės užtikrinti kitų infekcijų plitimą ribojančių priemonių, rekomenduojama skelbti infekcijų plitimą ribojantį režimą (toliau – IPRR), užtikrinant, kad mokiniai nedalyvautų ugdymo procese kasdieniu (kontaktiniu) mokymo proceso organizavimo būdu jei:

  1. Ugdymo įstaigos ar atskiro srauto lygmenyje – kai daugiau kaip 20 proc. mokinių ugdymo įstaigoje arba atskirame sraute nustatomas teigiamas savikontrolės būdu atliekant greitojo SARS-CoV-2 antigeno testo (toliau – savikontrolės greitasis antigeno testas) dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) rezultatas arba patvirtinama COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), gripas ar ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (toliau – ŪVKTI) arba pasireiškė ŪVKTI požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir tokie atvejai nustatomi ne mažiau kaip dviejuose trečdaliuose klasių (grupių) ugdymo įstaigoje arba atskirame sraute;
  2. Klasės (grupės) lygmenyje:

2.1.  kai klasėje (grupėje) mokiniai yra testuojami savikontrolės greitaisiais antigeno testais jų neizoliuojant po turėto sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) vadovaujantis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“, 9 priedu, ir nuo pirmo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo nustatymo 10 dienų laikotarpiu SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) patvirtinama ir / ar teigiamas savikontrolės greitojo antigeno testo rezultatas gautas 5 ir daugiau mokinių klasėje (grupėje) ir atvejų užsikrėtimo aplinkybės siejamos su ugdymo įstaiga;

2.2. kai bent trečdaliui klasės (grupės) mokinių nustatomas teigiamas savikontrolės greitojo antigeno testo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) rezultatas arba patvirtinama COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), gripas ar ŪVKTI, įskaitant mokinius, kuriems pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

Paprastais žodžiais tariant, jei klasėje arba visoje įstaigoje pasiekiamas toks procentas atvejų ir įstaiga nebegali vykdyti veiklos kontaktiniu būdu, kažkuriam laikotarpiui Įstaigos vadovas gali ir turi teisę skelbti IPR. IPR rėžimas gali būti skelbiamas tik konkrečiai klasei arba visai įstaigai. O  Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu IPR skelbiamas tik gavus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro siūlymą“, - teigia R. Merfeldienė.

Bendras patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius 2022-01-19 - 2022-01-26-25 laikotarpiu Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigose yra 162.

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: